Politiekrant februari ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

 

 

Mocht u geen politiekrant ontvangen hebben, dan kan u die steeds aanvragen via communicatie@poltrudo.be. 

 

 

 

 

Beste inwoner van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken

 

 

Voor u ligt de eerste politiekrant van 2009.
Inmiddels zijn we al aan de 8e jaargang toe.

 

 

Nog even in herinnering brengen: deze politiekrant is maar één van de vele initiatieven, die we nemen in het kader van het OPEN beleid naar en de OPEN communicatie met de bevolking van onze politiezone. Ook de zogeheten ‘politieacademie’, die nu plaatsvindt op dinsdag 10 februari 2009 met ex-minister van Justitie Jo Vandeurzen, behoort hiertoe.

 

 

Deze politiekrant geeft, naast een aantal praktische en nuttige tips, een overzicht van de vele initiatieven, die de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken de komende weken en maanden gaat nemen.
Hierbij zijn heel wat activiteiten naar de bevolking zelf toe.
Wij hopen u daar te mogen verwelkomen.

 

 

In dit voorwoord willen wij uw bijzondere aandacht vragen voor de nieuwe brochure ‘Spelregels van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken voor een aangename, propere en veilige buurt’ (U vindt hierover meer informatie op pagina 4). Deze brochure vormt immers de basis voor een goede lokale politiewerking, waarbij iedereen haar/zijn verantwoordelijkheid moet opnemen, ook u als burger.
In de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zijn de politiereglementen maximaal op mekaar afgestemd en proberen we die ook zoveel mogelijk te beperken (reglementen hebben immers maar zin als ze ook effectief kunnen gecontroleerd worden!).
Op het ogenblik dat deze reglementen niet nageleefd worden is de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken er om op de eerste plaats preventief en sensibiliserend op te treden, vervolgens deze regels proberen te handhaven en uiteindelijk te verbaliseren.
Of: hoe in een politiezone de leefbaarheid en de veiligheid gegarandeerd wordt door de inwoners en de lokale politie samen!

 

 

Aan de uitgave van deze brochure is ook een leuke quiz gekoppeld (pagina 4): doe mee en win een (vijf) boekenbon(nen) ter waarde van 50,00 EUR.
Veel succes ermee!

 

 

En het mag hier ook nog wel eens gezegd worden: de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is een relatief veilige zone en de werking ervan wordt vaak als voorbeeld gesteld voor andere zones in België en Vlaanderen.
Wij zijn hierover bijzonder fier!
In datzelfde verband past het om te zeggen dat de samenwerking binnen het politiecollege, tussen de 3 burgemeesters, bijzonder vlot verloopt.
Er zijn heel wat politiezones in België en Vlaanderen, waar het er anders aan toegaat.
Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat wij als evenwaardige partners in het politiecollege vergaderen, ook al heeft de stad Sint-Truiden hierin mathematisch de meerderheid.
Deze meerderheid wordt echter nooit gebruikt, integendeel, alles gebeurt op basis van consensus.
Met andere woorden, elke inwoner van de politiezone, of zij/hij nu woont in Sint-Truiden, Gingelom of Nieuwerkerken, heeft recht op dezelfde leefbaarheid en veiligheid!

 

 

Veel leesgenot.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Philip Pirard                                                 
hoofdcommissaris-korpschef                  

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden en  voorzitter politiecollege en politieraad