Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet bevraging slachtoffers van inbraken verder!

In 2011 voerde de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van een woninginbraak.
Lore Mergaerts, een studente 3e bacholor van de richting criminologie van de KUL, coördineerde het onderzoek.


“Het was een zeer geslaagd onderzoek met interessante resultaten en daarom wordt het in 2012 overgedaan.”,
aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad.

Dit keer zal Elke Otten, een studente van het 3e bachelorsjaar criminologie van de KUL, de bevraging en de verwerking doen.
Zij loopt momenteel stage bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Alle inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, die in 2011 slachtoffer zijn geworden van een woninginbraak, worden bevraagd.
Het doel van dit onderzoek is om de impact van de woninginbraak op de slachtoffers te vergelijken met de resultaten van vorig jaar.

“Dit jaar gaat het onderzoek nog een stuk verder.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De preventiedienst van de stad Sint-Truiden geeft al jaren gratis technopreventief advies aan iedere inwoner van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die hierom verzoekt. Daarnaast wordt er ook steeds een technopreventief advies aangeboden aan de slachtoffers van woninginbraken.
Dit jaar doet de preventiedienst een onderzoek naar het effect van het technopreventief advies.
Deze bevraging wordt meegenomen bij de actuele bevraging van de slachtoffers van woninginbraken.

De resultaten worden binnen een 2-tal maanden verwacht.”

Zie onder andere ook de teksten ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bevraagt de slachtoffers van inbraken!’ van 15 maart 2011, ‘Slachtoffers gaan gebukt onder psychische gevolgen’ van 8 augustus 2011 en ‘Slachtoffers van woninginbraken gebukt onder de psychische gevolgen’ van 19 november 2011 op deze website.