PLOT moet blijven

“Ik blijf er grote voorstander van dat de provinciale veiligheidsscholen blijven bestaan, zoals in Limburg Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Provinciale veiligheidsscholen zorgen ervoor dat kwalitatieve basisopleidingen voor politie, brandweer en geneeskundige hulp dichtbij de gemeenten en de korpsen kunnen blijven gebeuren. Zo kunnen de verplaatsingen beperkt worden en dat betekent minder tijdverlies voor het personeel”, aldus Ludwig Vandenhove.
“In onderlinge afspraak tussen de verschillende instellingen kan elke provincie zich in bepaalde onderdelen specialiseren.
Voor meer gespecialiseerde opleidingen - vaak duurder qua kostprijs - zijn verdere verplaatsingen minder een probleem en tot op zekere hoogte verdedigbaar.

Hopelijk zal de volgende federale regering eindelijk een globaal beleid gaan uittekenen rond de veiligheidsopleidingen: én inhoudelijk, én financieel. Ook zou er best werk gemaakt worden van een nauwere aansluiting op het reguliere onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld via samenwerkingsakkoorden met de gemeenschappen. Laten we het immers simpel houden: geen discussie over de- of herfederaliseren.
Ik heb Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts daar al enkele keren over ondervraagd in het Vlaams parlement.

Ook moet de Vlaamse regering duidelijkheid scheppen omtrent de toekomst van de provinciale veiligheidsscholen als zij verder doet met de afbouw van het provinciale niveau.

Op dinsdag 18 augustus 2020 heb ik een bezoek gebracht aan de nieuwe multidisciplinaire oefenhal van het PLOT.
Het is nog een project dat ik als gedeputeerde voor Veiligheid en verantwoordelijke voor PLOT op de rails gezet heb. Zo gaat dat in de politiek: jij neemt de beslissingen, de realisaties gebeuren door uw opvolger(s). Bovendien kon ik niet aanwezig zijn op de officiële opening op dinsdag 26 november 2019 wegens verplichtingen in het Vlaams parlement.

De multifunctionele oefenhal is zoals ze moet zijn: functioneel en praktisch, geen luxe. Een mooi voorbeeld van hoe een overheid moet bouwen.
Met de gronden, die de provincie Limburg in de omgeving nog liggen heeft, kan er een echte Limburgse veiligheidscampus uitgebouwd worden binnen het globale federale en Vlaamse beleid.”