Plattelandsbeleid: concrete voorstellen graag

Op dit ogenblik worden de begroting en de beleidsvoorstellen voor 2021 besproken in het Vlaams parlement.

Woensdag 18 november 2020 kwam het item plattelandsbeleid aan bod in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove formuleerde heel wat bedenkingen en vragen aan het adres van minister Zuhal Demir.

Ludwig Vandenhove: “Het is heel goed dat de minister spreekt over een transversaal beleid en horizontale initiatieven samen met de collega-ministers. Dat is ook de enige mogelijkheid bij een beleidsitem als plattelandsbeleid. Maar dan moet het concreet worden.
Graag zou ik een overzicht zien over welke acties het gaat met de verschillende collega-ministers. Zit daar bijvoorbeeld een samenwerkingsverband in met het project digitalisering van minister-president Jan Jambon, waarbij de gemeenten zullen ondersteund worden? (1)

Is er al zicht op welke initiatieven de gemeenten nemen met middelen uit het OPEN RUIMTE-fonds?
Worden de middelen effectief besteed, waarvoor ze bestemd zijn?

Hoe zit het met de regiovorming?
Hoe staat de minister daartegenover?
Is de minister daarbij betrokken?
Als er nu één niveau is waarop een doorgedreven plattelandsbeleid mogelijk is, is het op het vlak van de toekomstige regio’s.

De minister spreekt het woord provincies uit, hetgeen eerder zeldzaam is.
Ik juich dat toe en zeker dat ze een rol blijft zien voor de provincies qua plattelandsbeleid.

Ik ondersteun ten volle de projectoproep van de minister voor Landschapsparken en/of Nationale Parken in Vlaanderen.
In welke mate is de minister zich ervan bewust dat dit voornemen niet altijd zal sporen met de behoeften en de werking op het terrein qua landbouw?

Ik hoop tijdens de volgende vergadering afdoende antwoorden te krijgen.”