Personeelsbezetting stad Sint-Truiden: rare evolutie

“Toen wij in 2012 uit de meerderheid ‘gegooid werden’ was er een dubbele kritiek op ons als sp.a: teveel schulden en teveel personeel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wat stel ik vandaag vast?
De schulden zijn nog nooit zo hoog geweest als op dit ogenblik, veel hoger dan in de periode met de sp.a in de meerderheid.
De stadskas is gewoon leeg.

Het personeelsbestand: er is nu beduidend meer personeel dan in onze periode.
Op zich geen probleem, wij zijn als sp.a voor zoveel mogelijk tewerkstelling, maar het waren wij precies, die het verwijt kregen van de huidige meerderheidspartijen dat er teveel personeel was.

De tabel hieronder is daar duidelijk in.

 

Belangrijk bij het interpreteren van de cijfers:

-het brandweerpersoneel zit niet meer in de cijfers van de gemeente sedert 2015 -zijn naar de brandweerzone.
Dat wil zeggen dat die zouden moeten bijgeteld worden bij het totaal. Dus er zijn nu meer personeelsleden dan in 2012;

-er zijn in 2017 en 2018 heel wat aanwervingen, benoemingen en bevorderingen geweest, dus meer statutairen, minder contractuelen. Goed voor die individuele personen, maar daar zitten ook een aantal echte politieke benoemingen tussen;

-meer personeel nu dan in de sp.a-beleidsperiode, maar vooral hoger geschoolden.
Op het terrein is er net personeel tekort.
We kunnen dat duidelijk zien hoe het openbaar domein erbij ligt;

-tel daarbij nog de taken, die onder het huidige beleid geprivatiseerd zijn. Die lasten moeten bijgevolg nog bij die personeelskosten geteld worden ten opzichte van onze beleidsperiode;

-in heel deze oefening zit de privatisering van het zwembad nog niet;

-ik heb deze gegevens officieel opgevraagd en gekregen bij het stadsbestuur. Wat mij beangstigt, is de zin “In 2020 dalen de cijfers na de beleidsbeslissing om de efficiëntiewerking binnen het personeelsbeleid verder te zetten met de afweging of we de dienstverlening in eigen beheer houden of uitbesteden. Er staan dus blijkbaar nog heel wat eventuele privatiseringen op de agenda. Personeel en vakbonden: wakker blijven.”