Parkeerregeling sportcomplex Sint-Pieter: VOORUIT tevreden!

Het autonoom gemeentebedrijf TRUPARC (Sint-Truiden) heeft beslist dat er kortelings twee uur gratis kan geparkeerd worden door alle sporters in het sportpark en alle gebruikers van het zwembad.
Nadien moet er één euro per uur betaald worden.

Dat is precies wat ik al enkele malen voorgesteld heb tijdens gemeenteraden en vergaderingen van het autonoom gemeentebedrijf TRUPARC”, zegt gemeenteraadslid Eddy El Herbouti. “We zijn dan ook tevreden als VOORUIT met dit compromis.”

“Een goede regeling”, vult collega-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove aan.
“Er wordt tegemoetgekomen aan de vragen van de sporters en op die manier wordt het langparkeren aan banden gelegd.
De regeling wordt na zes maanden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.” (1)

“Eindelijk wordt er eens naar VOORUIT geluisterd", besluit Eddy El Herbouti.