Opnieuw de regiovorming

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 28 april 2021 zijn de regiovorming en vooral de gevolgen voor Limburg nog maar eens aan bod gekomen.

Ik heb opnieuw gepleit voor het behoud van Limburg als één regio”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Als er één regio historisch en voor diverse beleidsdomeinen bewijst dat het huidige Limburg de ideale schaal voor samenwerking is, zijn wij dat wel.

Zelfs Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers geeft toe dat Limburg in een specifieke, bijzondere situatie verkeert.
Waarom is hij dan niet consequent en wordt/blijft Limburg één regio?”.

Hieronder vindt u de tussenkomst. (1)

 

  • Zie onder andere ook ‘Blijven doorgaan voor één regio’ van maandag 26 april 2021 op deze website.  
     
  • Foto: vlaamsparlement.be, plenaire vergadering van woensdag 28 april 2021.