Opleiding vrijwilligers inbraakpreventie van start

De opleiding van vrijwilligers in het kader van het preventieplan van de provincie Limburg tegen woninginbraken is op vrijdag 5 september 2014 gestart in de gebouwen van de preventiedienst (Burgemeester Bollenstraat 15)  in Hasselt.
Burgemeester Hilde Claes, korpschef Philip Pirard en gedeputeerde van veiligheid Ludwig Vandenhove waren hierbij aanwezig.

Ik blijf enorm geloven in preventie tegen woninginbraken”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Vaak kunnen burgers hun woning beveiligen met heel goedkope en praktische ingrepen, maar zijn ze hier niet van op de hoogte.
Ze nemen dikwijls eerder hun toevlucht tot duurdere systemen, zoals alarminstallaties en elektronische beveiligingssystemen in plaats van te denken aan de basisvoorzieningen.
De manier waarop een aantal privé-firma’s werken, is hier niet vreemd aan (bijvoorbeeld huisbezoeken de dag nadat er in bepaalde straten of wijken ingebroken is).

Er is ook ons initiatief ‘1 dag niet’ op donderdag 11 december 2014, waarbij we zoveel mogelijk Limburgers gaan sensibiliseren om aandacht te hebben en bezig te zijn met inbraakpreventie.

Tot slot geloof ik nog al in het inschakelen van vrijwilligers in het veiligheidsgebeuren (bijvoorbeeld buurtbemiddeling, inbraakpreventie, gemachtigde opzichters, bijzondere veldwachters, etc.).
Het kan de sociale cohesie alleen maar versterken. Het mag echter niet ten koste gaan van de normale werking van de veiligheidsdiensten en/of de financiële middelen, die hiervoor uitgetrokken worden.
Veiligheid blijft een basistaak van de overheid.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Opleiding vrijwilligers inbraakpreventie van start in Hasselt!

Hasselt, 5 september 2014 - In het kader van de gezamenlijke Limburgse preventieaanpak van woninginbraken, hebben de deelnemende  gemeentebesturen, lokale politiezones en de provincie een warme oproep gedaan voor vrijwilligers inbraakpreventie.
Vandaag is de eerste opleidingsdag van start gegaan op de Hasseltse preventiedienst. De 12 enthousiaste Hasseltse vrijwilligers werden verwelkomd door burgemeester Hilde Claes,
korpschef Philip Pirard en gedeputeerde van veiligheid Ludwig Vandenhove .

In totaal reageerden er over heel Limburg meer dan 100 vrijwilligers op de oproep die sinds mei verspreid werd. De taak van de vrijwilligers bestaat uit het uitvoeren van huis-aan-huisbezoeken, het invullen van een veiligheidschecklist en het contacteren van de bewoners. Naast de vrijwilligers zullen ook gemeenschapswachten, inspecteurs in opleiding en leerlingen ‘Integrale Veiligheid’ en ‘Veiligheidsberoepen’ huis-aan-huisbezoeken uitvoeren.

Zij volgen allemaal een dagopleiding, aangeboden door de provincie. Op die manier zijn ze in staat om aan de hand van een checklist een beperkte vaststelling te doen over de inbraakveiligheid van een woning. De checklist beoordeelt bijvoorbeeld of het huis goed zichtbaar is, de cilinder goed beveiligd is, … Als de bewoners thuis zijn, wordt de checklist en de begeleidende brochure overhandigd, met de nodige uitleg. Indien niet, worden ze in de brievenbus gestoken.

De vrijwilligers – die in verschillende gemeenten al vanaf eind september van start gaan – zullen bovendien proberen om de bewoners te motiveren een advies op maat van de woning te vragen via de lokale diefstalpreventieadviseur of via een door de provincie ontwikkelde app, die vanaf oktober beschikbaar zal zijn.

Met deze gezamenlijk preventieaanpak willen de Limburgse veiligheidspartners een duidelijk maatschappelijk signaal geven naar hun burgers en naar mogelijke inbrekers. Ze zijn ervan overtuigd dat meer interactie met de burger zal leiden tot beter beveiligde woningen. Want het nemen van slimme maatregelen die vaak klein en goedkoop zijn, kan al een heel groot effect hebben.”, vat gedeputeerde Ludwig Vandenhove samen.

Meer info:
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove – 0475 44 68 72

Wil jij ook je steentje bijdragen als vrijwilliger inbraakpreventie? Twijfel dan niet en stuur je gegevens naar sofie.moons@limburg.be!

 

Zie ook ‘Vrijwilligers tegen woninginbraken!’ van 30-04-2014 en ‘Preventieplan woninginbraken’ van 12-01-2014 op deze website.