Openruimtefonds: (enkel) benaming veranderen?

“Dat was de conclusie na een pittig debat in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 30 maart 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik heb van bij de aanvang van dit Openruimtefonds bepleit dat deze middelen minstens gedeeltelijk zouden geoormerkt worden, waartoe ze gebruikt moeten worden. Dus voor initiatieven in en rond de OPEN ruimte.
Ik heb inmiddels genoeg ervaring in de gemeentelijke politiek om te beseffen dat de neiging groot is bij gemeentebesturen om ‘financiële gaten’ op te vullen als er subsidies komen vanuit de hogere overheid zonder specifieke bestemmingen.

Ik stel vast dat Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir ondertussen ook al van mening veranderd is over dit Openruimtefonds sedert het begin van de legislatuur.
Van vertrouwen in gemeentebesturen dat dit geld goed besteed zou worden, spreekt zij nu over “bouwen sommigen er liever sporthallen mee” of “folliekes” en/of geeft ze andere concrete voorbeelden van wat er met deze subsidies gebeurt. Kortom, van alles, behalve om veel of zelfs iets aan groen-, klimaat- of leefmilieubeleid te doen.
Natuurlijk is het recente debat over de bouwshift en vooral wie zal opdraaien voor de financiële consequenties daarvan daar niet vreemd aan.
De tussenkomsten gingen meer over de bouwshift dan over mijn eigenlijke vraag rond het Openruimtefonds.

Om Vooruit-collega Bruno Tobback uit het verslag te citeren: “Wat voor iedereen zeer, zeer wenselijk is, is voor een aantal blijkbaar een geweldige last om te dragen, waar onvoorwaardelijke middelen tegenover moeten staan, want het is toch zo’n miserie om open ruimte te hebben.”

Echt verassend in welke bochten sommige -de meesten- collega’s zich wringen om het geld toch naar de gemeenten toe te laten vloeien zonder specifieke bestemmingen.
Een pleidooi dat het gaat over een alternatief en/of compensatie voor een plattelandsfonds of voor een hervorming van het Gemeentefonds: allemaal goed voor mij, maar geef dan een andere benaming aan het Openruimtefonds.

Als ik zulk debat hoor dat volledig afdwaalt naar “graag zoveel mogelijk geld voor de eigen gemeente zonder specifieke bedoelingen” maak ik mij nog meer zorgen waar we de komende jaren naartoe gaan met een ernstig omgevings- en klimaatbeleid in Vlaanderen.
Is blijkbaar verre van prioritair
.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)