Op de bres voor België!

Dat is de titel van een interview dat burgemeester Ludwig Vandenhove had met de Nederlandse krant ‘De Limburger’ over de actuele communautaire en de politieke situatie in België en over zijn lidmaatschap van B Plus.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het interview.

 

 

 

 

Op de bres voor meer België

 

 

Wie zich openlijk uitspreekt voor België als eenheidsstaat heeft het knap lastig bij de buren. Ludwig Vandenhove (51), burgemeester van Sint Truiden, kan er een dik boek over schrijven. Sinds een aantal jaren houdt zijn stad elk jaar in september het ‘Waalse feest in Vlaanderen’. Dit is een soort verbroederingsfeest voor alle Belgen: Vlamingen, Walen, Brusselaars, gewone burgers en politici. Met optredens van artiesten - vaak cabaretiers of stand up comedians - een receptie en ook een prijsuitreiking. Veelzeggend is dat dan ook elk jaar de Prijs voor Politieke moed wordt uitgereikt aan een Vlaming en Waal.
Tijdens de laatste twee Waalse feesten in Sint Truiden kwam het tot ongeregeldheden.
Ultrarechtse Vlaamse nationalisten van Voorpost en leden N-VA, de grootste partij van Vlaanderen, probeerden de feesten te verstoren. “Zij vinden het maar weggegooid geld en willen het voor de Waalse feesten bestemde geld aan de Vlaamse zaak besteden”, zucht Vandenhove in zijn werkkamer in het gemeentehuis van Sint Truiden, waar hij nu 16 jaar zetelt. Maar de Waalse feesten worden niet met ‘Vlaams gemeenschapsgeld’ betaald, zegt de strijdbare Vandenhove. De stichting B Plus, - België Plus - financiert alles.”
Vandenhove staat al jaren achter de idealen van deze in 1998 opgerichte pressiegroep, die er op hamert dat ze geen politieke partij is en dat ook niet wil zijn. België B Plus is een pressiegroep van gelijkgestemden over de grenzen heen, geeft de website van B Plus aan. Vandenhove is dan ook geen woordvoerder of voorman, benadrukt hij, maar een van de landelijke bekende pleitbezorgers van het gedachtegoed van B Plus.
“Over B Plus wordt altijd meewarig gedaan, we worden doelbewust in de hoek gedrukt van de verstokte royalisten, voor wie het koningshuis en België alles is. Alsof we alles bij het oude willen houden. Vlaamse extremisten als de Voorpost en ook de N-VA afficheren ons zo.” Hij zegt het ietwat vertwijfeld. Bij B Plus zijn het geen conservatieve België-freaks, benadrukt Vandenhove.
“Ik geloof er niks van dat een verdergaande regionalisering alle Vlaamse problemen oplost.
Dat is wat de N-VA beweert en dat is de slogan waar ook de andere Vlaamse partijen als CD&V achteraan lopen. Het ergert me mateloos”, zegt Vandenhove. De Sint Truidense burgemeester staat er in zijn partij, de socialistische sp.a en in Vlaanderen om bekend dat hij van zijn hart geen moordkuil maakt. De gebrilde vijftiger geldt als een enfant terrible, die de discussie over heikele onderwerpen niet schuwt. “Ik ben een flapuit en zeg nogal snel mijn mening. Dat heb ik gemeen met de Walen.” Niet verwonderlijk, Sint Truiden ligt vlakbij Wallonië. Dertig jaar geleden trokken vele Truienaren naar de Waalse mijnen en staalindustrie voor werk.
“Nu komen veel Walen hiernaartoe om te shoppen. En op gemeentelijk niveau werken we veel samen met de gemeentes Waremme en Hannut, vooral op het gebied van brandweer en politie.” Vandenhoves België Plus wil dat politici ‘de kwestie België’ meer door de bril van de gewone burger gaan bekijken.
“De burger wil een efficiënt bestuur zodat hij niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En de burger wil niet te veel belasting betalen. Dat moet het uitgangspunt zijn voor al die mensen die zich nu buigen over de toekomst van ons land.”
Hij bepleit dat alle beleidsvelden goed tegen het licht worden gehouden. ,,Screen alle beleidsvelden en kijk dan wat beter op Vlaams niveau en wat beter op federaal niveau beslist kan worden. Het resultaat kan dan zijn dat we meer op federaal niveau moeten gaan doen, in plaats van minder zoals vele Vlaamse nationalisten menen.”
De discussie over België’s toekomst wordt nu te veel vanuit de emoties gevoerd, vindt Vandenhove. “Dat beneemt het zicht op de realiteit. Dat verhindert dat men niet zegt wat men werkelijk wil. De N VA wil niks anders dan België opsplitsen. Ik vind het hypocriet van de N-VA dat ze daar dan ook niet voor uitkomen. Ze gaan compleet voorbij aan wat de meerderheid van de Belgen wil: dat België blijft bestaan en niet totaal uitgekleed wordt door de regionalisten.”
De emoties zorgen er volgens de Truidense burgemeester ook voor dat niet goed naar de woorden van Herman van Rompuy, de ‘Belgische president van Europa’ wordt geluisterd. "Van Rompuy zei, heel terecht, dat een onafhankelijk Vlaanderen onmogelijk is in Europa.” Vandenhove heeft zelf duidelijk voor ogen wat allemaal ‘federaal’ moet blij blijven.
"De sociale zekerheid.”Want die is geworteld in onderlinge solidariteit: een oud en steeds minder, populair woord, zoals hij heeft ondervonden. “Ik geef veel les op scholen en daar zie ik dat veel jongeren steeds minder een boodschap hebben aan solidair zijn met anderen”, zegt de man die zichzelf, een socialist van de oude stempel noemt.
Hij windt zich over op dat België zich niet meer inspant voor het hoge aantal mensen dat in armoede leeft. “Maar liefst 15 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En dat zijn beslist niet allemaal Walen Daar zijn ook heel veel Vlamingen bij.”
Ook ‘justitie’ moet federaal blijven, meent Vandenhove, die weet dat hij hiermee velen aan weerskanten van de taalgrens flink tegen de haren instrijkt.
Als deskundige op het gebied van openbare orde en als burgemeester die problemen heeft in zijn gemeente door de toestroom van asielzoekers, wil hij dat er snel duidelijkheid komt in het asielbeleid.
“De asielcentra zijn een federale bevoegdheid, maar de integratie van de asielzoekers is een taak van de Vlaamse deelregering. Dat werkt dus niet.”
Hij noemt een ander nijpend probleem dat door alle sores over bevoegdheden maar voortsleept. De politie behoort tot het federale ‘takenpakket’. Maar als de politie te maken krijgt met kinderen in probleemsituaties dan moet hier over beslist worden door de Vlaamse deelregering.
“Dit knelpunt moet echt opgelost worden, omdat men bij problemen in het weekeinde voor hulp aanklopt bij de federale politie, omdat er dan op het Vlaamse niveau niemand te bereiken is. De burger snapt hier niks meer van.”

 

 

Zie de websites www.limburger.nl en www.bplus.be.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Opnieuw ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ in Sint-Truiden!’ van  16 september 2010 en "Ik ben blij dat de ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ opnieuw in Sint-Truiden zijn doorgegaan!" van 29 september 2010 op deze website.