Ook varkens hebben recht op dierenwelzijn

“Steeds vaker zijn er incidenten met varkens, die sterven als gevolg van het instorten van de stalvloer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Een pijnlijke dood, (ook) varkens verdienen dat niet.

Ik stelde op woensdag 5 mei 2021 hierover een vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Vermits er heel wat raakpunten zijn met landbouw zal ik eveneens Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits ondervragen.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomsten en de antwoorden van de minister. (1)