Ook praktijktests in Sint-Truiden?

“Als het van ons als sp.a afhangt wel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De benaming ervan, waar in de Vlaamse regering heel wat discussie over (geweest) is, is van ondergeschikt belang.

Ik vind dat de stad Sint-Truiden onmiddellijk moet inspelen op het aanbod dat Vlaams minister van Samenleven Bart Somers lanceert.
‘Het monitoringsysteem’ zal worden gebruikt om een Vlaamse nulmeting te doen en in de gemeenten uit te rollen. (1)

Ja, racisme bestaat ook in Sint-Truiden.
Ik heb niet voor niets eerder al een oproep gedaan als politieraadslid dat de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken meer aandacht zou moeten hebben voor inbreuken op de racismewet.

Op mijn zitdagen krijg ik vaak klachten, zeker over de huursector, dat er heel wat discriminatie in Sint-Truiden gebeurt.

Dan gaat het niet enkel om personen met een andere huidskleur of een buitenlandse afkomst, maar evenzeer over bestaansminimumtrekkers, werklozen of alleenstaande personen, meestal vrouwen.

Ik hoop dat zoveel mogelijk, wat mij betreft alle Vlaamse gemeenten, gebruik zullen maken van deze Vlaamse beleidsbeslissing.
Het kan een goed middel zijn tegen de onderhuidse vormen van discriminatie en racisme, die in Vlaanderen aanwezig zijn.
Laat Sint-Truiden mee het goede voorbeeld geven.

Preventie? Sensibilisering? Ja maar, ook handhaving en sanctioneren.”