Ook bewoning in handelsstraten in Sint-Truiden?

“Een goede suggestie van een inwoner en eigenaar uit de Stapelstraat” (1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik vind het een waardevol voorstel, waar we als politiek rekening moeten mee houden.

Het gaat om een te respecteren visie van een individuele inwoner, die als eigenaar ook bepaalde economische belangen heeft. Maar daar is niets mee. Democratische verkozenen daarentegen moeten altijd proberen het algemeen belang te laten primeren.

Het is hoog tijd dat de grote leegstand in het handelscentrum van  Sint-Truiden op zich een politiek item wordt in plaats van een ondergeschikt thema.
De te veel openbare werken op te korte termijn in de binnenstad van Sint-Truiden hebben de situatie van de leegstand vanzelfsprekend serieus verergerd. En dat is een typisch Sint-Truidens fenomeen dat de vorige CD&V-Open Vld-meerderheid op hun rekening mag schrijven.
Bij dit alles komt nu nog heel de Coronacrisis, die het fenomeen van de leegstand niet zal doen afnemen.
Dat is uiteraard een algemeen probleem, niet eigen aan Sint-Truiden.

Dus graag een politiek debat, maar we moeten wel opletten dat we nog een handelscentrum behouden. De laatste jaren zijn er immers al heel wat winkels naar buiten het centrum verhuist: Stayen, de ring tussen de Tongersesteenweg en de Luikersteenweg. En er staan nog een aantal projecten  op stapel.
Dat grondig politiek debat houdt in dat er een screening moet komen van alle betrokken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP ’s) in verband met mogelijke handelsactiviteiten. En dat de huidige CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid echt werk maakt van bewoning boven winkelpanden in het centrum.

Een goede mix tussen handel, diensten, horeca en bewoning is nog altijd het beste om veel volk in een omgeving te brengen.
‘Waar volk is, wordt verkocht en verbruikt’, gaat nog altijd op.

Niet vergeten natuurlijk: ook groen in de handelsstraten en het centrum om verhitting tegen te gaan.
Bij elke beleidsmaatregel in een stad moet het klimaatfenomeen mee voorop staan.”