Onveiligheid in scholen: simpel op te lossen met conciërges en nachtwakers!

Onveiligheid in scholen in het algemeen en inbraken in het bijzonder zijn een vrij recent criminaliteitsfenomeen.
Uit alle cijfers blijkt dat dit fenomeen alsmaar toeneemt.

Waarschijnlijk gaan we weer naar alle mogelijke moeilijke oplossingen zoeken, die uiteindelijk ook geld kosten.
Waarom niet opnieuw overschakelen naar het simpel systeem van vroeger van conciërges en nachtwakers?
Of is dit een te simpel voorstel van een socialist, die met dit soort voorstellen van meer personeel aanwerven door de overheid misschien zelfs als communist dreigt bestempeld te worden?
Misschien ook een te simplistisch voorstel omdat dan weer de discussie begint ‘wie wat gaat betalen: Vlaanderen, de federale overheid of gemeenten en/of steden?’.
Waarom maken we het toch zo moeilijk in dit land?