Onthaalfilm rond vrijetijdsaanbod in Sint-Truiden voor anderstalige nieuwkomers en allochtonen

De integratiedienst van de stad Sint-Truiden heeft een onthaalfilm gemaakt voor anderstalige nieuwkomers en allochtonen.
De film werd officieel voorgesteld op donderdag 23 augustus 2012 in het ‘Huis van de Wereld’, Zoutstraat 46.

De film geeft in 8 minuten een impressie van wat Sint-Truiden te bieden heeft voornamelijk op het vlak van vrije tijd.

Zonder binnen zo een kort tijdsbestek volledig te kunnen zijn, heeft de film vooral de bedoeling de deelname van deze doelgroep aan het lokaal sociaal leven te bevorderen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden sluit daarmee aan op het primair inburgeringstraject dat nieuwkomers volgen bij het Onthaalbureau Inburgering Limburg.
In dat traject zetten nieuwkomers hun eerste stappen naar werk en/of opleiding en leren ze Nederlands. Ze maken in dat traject via de lessen maatschappelijke oriëntatie bijvoorbeeld kennis met de basisdiensten in de stad, zoals het stadsbestuur, BPost, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, etc….
Deze film vormt een deel van het secundair inburgeringsbeleid dat aansluit op het primaire inburgeringstraject.

De kijker krijgt impressies te zien uit het aanbod van de stedelijke diensten, zoals de jeugddienst, de sportdienst, de bibliotheek, de dienst cultuur, de integratiedienst, het Kindinfopunt (KIP), de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti en de AH [Beeld] en AH[Podium]. Daarnaast worden enkele projecten en het aanbod van niet-stedelijke diensten in beeld gebracht, zoals dat van de Opvoedingswinkel, de Speeldoos (spelotheek), de vzw Horizont met hun project ‘Rap op Stap’, het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) Limburg vzw en de vzw Gastvrij Sint-Truiden (Masala).

“De bedoeling van de film is om nieuwkomers en allochtone burgers te informeren over en in contact te brengen met dit ruime aanbod in Sint -Truiden, zodat ze er maximaal gebruik gaan van maken.
Het filmpje in het Nederlands ingesproken, maar zijn er vier voice-overs voorzien: in het Frans, Engels, Hindi en Russisch.
In Sint-Truiden kunnen we daarmee quasi alle anderstaligen bereiken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Uit ervaring weten we dat nieuwkomers hulp kunnen gebruiken en tijd nodig hebben om hun weg in de samenleving te vinden.
Ze zijn allereerst bezig met hun basisbehoeften: een verblijfsvergunning krijgen, woning en werk vinden, in hun onderhoud kunnen voorzien.
Eenmaal deze stappen zijn gezet, is er wat meer tijd en ruimte om iets rond vrijetijd te gaan doen. Daar speelt deze onthaalfilm op in.”

 

Ook allochtone burgers, die al langer in Sint-Truiden wonen, vinden nog steeds moeilijk hun weg naar het vrijetijdsaanbod.
Voor sommigen is gebruik maken van het vrijetijdsaanbod, gezien hun culturele achtergrond, een vrij nieuw gegeven. Met deze onthaalfilm wil de stad het vrijetijdsaanbod eveneens bij hen beter bekend maken.

De integratiedienst zal jaarlijks per taalgroep nieuwkomers en allochtone burgers uitnodigen om de onthaalfilm komen te bekijken.
“Soms kan dit toonmoment gekoppeld worden aan de les maatschappelijk oriëntatie, die ze volgen bij het Onthaalbureau Inburgering Limburg.
In andere gevallen nodigen we nieuwkomers en allochtone burgers uit per taalgroep om deze film te komen bekijken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

We laten het niet alleen bij informeren en sfeerbeelden tonen.
We hebben een reactiefiche ontwikkeld waarop de genodigde kan aanduiden met welke dienst zij/hij graag contact wil opnemen en/of of met welk aanbod zij/hij nader wil kennis maken.

We willen op deze manier zo kort mogelijk op de bal spelen en via de fiche de nieuwkomers en/of allochtone burgers zo snel mogelijk in contact brengen met de aanbodverstrekkers.
De integratiedienst verzamelt achteraf de reactiefiches en zorgt voor deze contacten.

Ons doel is dat we met dit project de deelname van nieuwkomers en allochtone burgers aan het vrijetijdsaanbod in Sint-Truiden bevorderen.
De integratiedienst zal de vinger aan de pols houden en de resultaten van dit project opvolgen.

Het is wel grappig om mijn korte inleiding met Indische of met Russische ondertiteling te lezen.”

Voor meer informatie kan u terecht in het Huis van de Wereld op het nummer 011-70 15 36 en/of via e-mail: info.integratiedienst@sint-truiden.be.

Zie onder andere de tekst “Huis van de Wereld Sint-Truiden officieel geopend!” van 29 december 2011 op deze website.