Online stemmen: neen, bedankt!

Vanaf 2024 wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de verkiezingen in België ‘gaandeweg digitaliseren’.
In 2024 zal er reeds een proefproject opgezet worden. (1)

Laat het maar zo, voor mij hoeft het niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ben daar niet voor.

Wat we wel moeten doen, is aan de burger opnieuw het belang van democratie uitleggen.
Uitleggen dat zij/hij dankbaar mag zijn om éénmaal om de zoveel jaren naar de stembus te kunnen of te mogen gaan.
Dat zal tijd en geld kosten.
Online stemmen moet voor mij een uitzondering blijven. Bijvoorbeeld voor Belgen, die in het buitenland wonen.

Het argument dat online stemmen jongeren meer moet overtuigen om hun stem uit te brengen, is de omgekeerde wereld.
Als ze maar geen moeite meer moeten doen. Gaan ze zo hun dankbaarheid bewijzen?
Laat nu net deze Vlaamse regering van N-VA -CD&V -Open Vld de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen gaan afschaffen.

Om de burger opnieuw meer geïnteresseerd te maken in de democratie en de politiek zou er een globaal actieplan moeten opgesteld worden dat jaren aangehouden wordt en bijgestuurd kan worden.
Online stemmen kan daar hoogstens een hulpmiddel in zijn voor welbepaalde doelgroepen en/of voor personen, die zich in een welbepaalde situatie bevinden.

Verkiezingen zijn te essentieel in ons democratisch bestel om er zomaar met ‘losse’ maatregelen aan te ‘prutsen’.

Nog een argument van de voorstanders van online stemmen: goedkoper. Ook dat kan mij niet overtuigen.
Democratie mag geld kosten.