Ondertekening Panathlonverklaring door Sint-Truidense jeugdsportclubs en sportorganisaties!

Op maandag 28 april 2008 heeft de stad Sint-Truiden opnieuw voor een Vlaamse primeur gezorgd.
Wij zijn de eerste stad in Vlaanderen waar niet minder dan 46 jeugdsportclubs en sportorganisaties de Panathlonverklaring hebben ondertekend!

 

 

“Ik ben hier fier op”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dit sluit perfect aan bij ons idee van sport in de breedte en ons jeugdbeleid dat kadert in het concept van integrale veiligheid.
Ik zeg altijd: zo lang je kinderen en jongeren creatief en zinvol kan laten bezig zijn, doen ze ondertussen geen verkeerde dingen."

 

 

Panathlon is een internationale sportserviceclub, die ijvert voor begrip en wederzijdse waardering binnen de sportwereld en die kampt tegen geweld, doping, kindermisbruik en commercialisering.
Panathlon Vlaanderen (de koepelorganisatie van de Vlaamse clubs) heeft in 2005 een verklaring over de ethiek in de jeugdsport opgesteld, die inmiddels internationale erkenning geniet.
Tot op heden is deze verklaring erkend en ondertekend door de hoogste sportinstanties zoals het Internationaal Olympisch Comité, de Europese en nationale sportbonden en andere organisaties zoals Unicef.
Het is nu de bedoeling van alle Panathlonclubs ter wereld om dit charter te introduceren en te doen toepassen in zoveel mogelijk geledingen van de sportwereld.

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden sloot zich reeds aan bij deze internationale verklaring omtrent de rechten van het Kind in de Sport en ondertekende dit charter op maandag 25 februari 2008 in het provinciehuis in Hasselt.
De stad Sint-Truiden is de eerste Vlaamse gemeente, die op initiatief van de voorzitter van de stedelijke sportraad Tony Cleynen en schepen van Sport Johnny Vangrieken, haar jeugdsportclubs en sportorganisaties uitgenodigd heeft om deze verklaring te ondertekenen en toe te passen.

 

 

 

 

 

Tijdens de academische zitting ging burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in op de betekenis van dit bijzondere initiatief, maar maakte hij ook een aantal kanttekeningen:
- deze symbolische ondertekening is een eerste stap, maar de stad Sint-Truiden is graag bereid om verder te onderzoeken met Panathlon hoe deze principes in de praktijk kunnen omgezet worden;
- in deze aangelegenheid moet de overheid, zoals hier de stad Sint-Truiden, haar verantwoordelijkheid opnemen, maar dit geldt evenzeer voor de personen, die de jeugdsporters het nauwst omringen, zoals ouders, grootouders, etc.
Recente voorbeelden, in het jeugdvoetbal, tonen aan dat dit niet altijd zo evident is;
- ook de sportfederaties hebben hier een verpletterende verantwoordelijkheid en zouden via hun eigen reglementen streng moeten optreden tegen overtreders, zowel sporters zelf, als ouders en/of familie.
Belangrijk hierbij is dat betrokkenen echt getroffen worden in plaats van symbolische straffen, waar het nu soms over gaat;
- tegen bekende sporters, waar jongeren vaak naar opkijken, zou veel strenger moeten opgetreden worden indien zij over de schreef gaan.
Ik denk hierbij aan zware schorsingen en/of zware financiële ingrepen.
Vaak zijn de straffen, die ze nu krijgen, helemaal niet in verhouding tot het geld wat deze sportmensen verdienen.
Nochtans hebben zij een grote verantwoordelijkheid in de voorbeeldfunctie naar jongeren toe.
Eén kopstoot van Zinedine Zidane tijdens de finale van het Wereldkampioenschap voetbal in 2006, hoe groot hij als voetballer ook mag geweest zijn, kan de overheid met alle mogelijke symbolische en andere acties niet rechtzetten ten opzichte van jongeren, die naar hem opkijken!;
- ook het Internationaal Olympisch Comité, wat nochtans ook deze Panathlonverklaring mee ondertekend heeft, zou op dat vlak consequenter moeten zijn.
Hoe kan je nu in godsnaam verklaren dat voorzitter Jacques Rogge van het Internationaal Olympisch Comité blijft beweren dat de Olympische Spelen sport zijn en dat er dus geen politiek mag bij betrokken worden terwijl inmiddels Belgische voetballers, onder andere van de voetbalclub Royal Standard de Liège, er alles aan doen om niet naar de Olympische Spelen te moeten gaan om alzo sneller in de Belgische competitie te kunnen spelen en zo hun prestaties te gelde maken.

 

 

“Geachte heer Jacques Rogge: ik heb altijd veel respect voor u gehad, maar het is het één of het ander!”, aldus Ludwig Vandenhove.
Zie ook tekst Boycot van Olympische Spelen in China?’ op deze website.

 

 

“Proficiat aan alle ondertekenaars. Ik kan alleen maar hopen dat er nog heel wat jeugdsportclubs en jeugdorganisaties in Sint-Truiden en in heel Vlaanderen volgen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.