Norbord in Genk krijgt nieuwe vergunning

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van Ludwig Vandenhove op donderdag 23 oktober 2014 een nieuwe milieuvergunning toegekend aan het bedrijf Norbord in Genk.

"Wij hebben, in navolging van de stad Genk, wel strenge, bijkomende voorwaarden opgelegd.", zegt Ludwig Vandenhove. "Bovendien vragen wij aan de Milieu-inspectie om strikt toe te zien op de naleving van deze regels.
Dit gebeurt op uitdrukkelijke vraag van bewoners van Diepenbeek en Genk, die ik de laatste weken nog ontvangen heb."

"In het kader van de ‘Provinciale Stuurgroep Genk-Zuid’, waar ik voorzitter van ben, zal dit dossier ook strikt opgevolgd worden.

Bij milieudossiers probeer ik steeds een goed evenwicht te vinden tussen de omwonenden en de buurt en het economisch gegeven, vooral  de tewerkstelling.
Belangrijk in dit verband is of de bedrijfsleiding al dan niet wil meewerken.
", besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.  

Zie onder andere Milieuvergunning voor Norbord. TVL-journaal, 24-10-2014. Deputatie geeft vergunning aan Norbord. Het Belang van Limburg, 25-10-2014, p. 37. Deputatie geeft vergunning aan Norbord. Het Nieuwsblad, 25-10-2014, p. 36. Milieuvergunning voor Norbord. Het Laatste Nieuws, 28-10-2014, p. 19. Groen licht voor miljoeneninvestering en extra werkplaatsen bij Norbord. www.limburg-actueel.be, 30-10-2014.

Zie ook Provincie Limburg steunt gezondheidsonderzoek Genk-Zuid van 05-09-2014 en  Akkoord met sp.a-Diepenbeek van 18-07-2014 op deze website.