Nood aan meer natuurgidsen

Op zaterdag 16 december 2017 was er weer de traditionele proclamatie van de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen: uitreiking van de getuigschriften en de badges.
Alles ging door in zaal De Kring, Duinenlaan 4 in Genk.

“6 jaar geleden was deze proclamatie mijn eerste ‘officieel optreden’ als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur”, zegt Ludwig Vandenhove.
"Nu kan het al mijn laatste proclamatie zijn die ik meemaak. Volgend jaar zijn er immers gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Ik mis mijn goede vriend Leo Thomassen, jaren voorzitter.
Vorig jaar was hij er nog bij, enige tijd later is hij overleden. (1)

Ik hoop dat Natuurpunt CVN en de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen de ideale combinatie blijven vinden tussen een eigen Limburgse regionale werking en de (schaal)voordelen van onder een Vlaamse koepel te kunnen functioneren.

Als Provinciaal Natuurcentrum (PNC) hebben we nog heel wat natuurgidsen nodig. 
Enerzijds trachten we in elke Limburgse regio een educatief centrum uit te bouwen, hetzij in eigen beheer, hetzij via derdenorganisaties om meer bezoekers te kunnen aantrekken en te kunnen begeleiden.
Dat geldt zeker voor scholen en leerlingen die alzo dichterbij kunnen ‘bediend worden’ en hoge(re) verplaatsingsonkosten kunnen uitschakelen.
Anderzijds wordt de bevolking steeds meer gevoelig voor de leefmilieuproblematiek (onder andere luchtvervuiling), de klimaat- en de CO2-problematiek. Ook daarom hebben we meer natuurgidsen nodig. Zo zijn we enkele jaren geleden met klimaatwandelingen begonnen en zijn we sedert enkele maanden gestart met een specifiek beleid rond natuur en gezondheid. (2) Daar zullen eveneens een aantal mensen voor nodig zijn.

Conclusie: we hebben meer natuurgidsen nodig op meer plaatsen en voor meer taken.

Proficiat aan alle gediplomeerden."

 

(1) Een vernieuwde Limburgse natuurkalender. www.ludwigvandenhove.be, 06-03-2017
(2) Limburg 3.0 – Groen Gezond Gelinkt. www.ludwigvandenhove.be, 09-11-2017.

Zie ook 18 nieuwe Limburgse Natuurgidsen van 21-11-2016 en Nieuwe klimaatgidsen gediplomeerd van 09-11-2016 op deze website.