Nog veel werk aan de winkel

“Qua aanpak van de discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is er nog veel werk aan de winkel”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik heb er recent Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers nog eens over ondervraagd.

Het gaat over het vervolg op mijn schriftelijke vraag inzake de resultaten van de doctoraatsthesis van doctor Laura Westerveen inzake de ongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Er zijn nog heel wat onduidelijkheden. De antwoorden zijn ook altijd zo vaag.
In feite groeit de afstand tussen de negatieve praktijk op het terrein en de aanpak van de overheid. Nochtans worden er heel wat initiatieven genomen op alle beleidsdomeinen en horizontaal over heel wat bevoegdheden heen. Maar de praktijk haalt ons telkens weer in.

Wat de arbeidsmarkt betreft, ontbreekt de finaliteit: praktijktesten met sanctiemogelijkheden. Waarom is er zulke grote afkeer tegen die praktijktesten als er volgens de tegenstanders toch geen probleem is?
Ik geloof niet in de zogeheten correspondentietesten, zoals Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits die onlangs in akkoord met en in heel wat sectoren heeft ingevoerd.
Correspondentietesten dienen niet om sectoren, die het niet goed doen, te sanctioneren, enkel om hen op hun tekortkomingen te wijzen. (1)

Onderzoeken zijn goed, maar er moet dan iets met de resultaten gebeuren. Bovendien moeten we de zaken durven benoemen.
Er is nog veel werk aan de winkel om de discriminatie in de samenleving terug te dringen.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.