Nog meer controles en handhaving qua dierenwelzijn

“De situatie is de laatste jaren verbeterd, maar er is nog een hele weg af te leggen”.

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 16 maart 2022.

“Deze regering zet in op dierenwelzijn,  dat kunnen we niet ontkennen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) verhoogde recent de straffen voor dierenmisbruik, een voorstel dat ook wij indienden vanuit VOORUIT, maar de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid stemde het toen weg. (1)

Een goede zaak, maar nu moet hier vooral sensibilisering rond gebeuren bij de lokale besturen, de lokale politie en de parketten.

We voelen in de maatschappij dat de mensen meer begaan zijn met het welzijn en dieren. Al een aantal jaar stijgt hierdoor het aantal meldingen en dus ook het aantal vaststellingen van misbruik en inbeslagnames.
Dat is positief, maar het drukt onze neus op de feiten: dierenverwaarlozing en -misbruik zijn nog enorm aanwezig in Vlaanderen. Het ging bijvoorbeeld in 2021 over een gemiddelde van 605 inbeslagnames per maand,  een enorm aantal. 

Het grootste deel van de inbeslagnames gaat over huisdieren.
Voorkomen, is beter dan genezen: hoe kunnen we dat aanpakken? Ziet de minister bijvoorbeeld heil in het invoeren van een soort certificaat voor het houden van dieren, zoals in Wallonië het geval is?
Het werkt enigszins drempelverhogend om een huisdier in huis te halen, maar drempelverlagend naar mogelijke controles toe.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (2)