Nog geen duidelijkheid en eenvormigheid in tarieven niet-dringend ziekenvervoer

“Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) belooft al van bij het begin van deze legislatuur in 2019 dat er een oplossing komt voor de hoge en verschillende tarieven voor het niet-dringend ziekenvervoer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Maar zoals in zovele dossiers, die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, is er tot op heden nog altijd geen uitkomst voor deze problematiek van het niet-dringend ziekenvervoer.

Ik heb er de minister al enkele keren een schriftelijke parlementaire vraag over gesteld.
Vermits er geen duidelijkheid komt, heb ik dat opnieuw gedaan.

Het antwoord is opnieuw ontgoochelend en algemeen.
Er wordt nu nog steeds geen concreet antwoord en een exacte timing gegeven.

Het is nochtans simpel: iedereen, die in een ziekenwagen terechtkomt voor niet-dringend ziekenvervoer, zou op dezelfde financiële en kwalitatieve manier getransporteerd moeten kunnen worden.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Wouter Beke (CD&V).