Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

Deze editie staat volledig in het teken van de novemberzittingen van de provincieraad.

“Ondanks de afslanking kan het provinciebestuur van Limburg nog heel wat betekenen voor de Limburgers en de Limburgse organisaties, gemeenten en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s)”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Vandaar dat we in deze nieuwsbrief verwijzen naar nog alle bestaande provinciale subsidiereglementen. Bovendien wordt er via een document van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) een overzicht gegeven van  de actuele stand van zaken van de inkrimping.”

Hieronder vindt u de nieuwsbrief.  


Zie ook Beleidsverklaring 2016 van 18-11-2015 en Nieuwsbrief sp.a Limburg van 30-10-2015 op deze website.