Nieuwe staatshervorming: neen bedankt!

Belgische gewesten en gemeenschappen

CD&V wil een nieuwe staatshervorming in 2024. (1)

"Dat is goed en slecht nieuws", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Goed nieuws, want 2024 is in de politiek nog lang, een eeuwigheid.
Slecht nieuws, vermits blijkbaar niet enkel de N-VA, maar nu ook de CD&V weer een verdere staatshervorming wil.

In plaats van te spreken over een verdere staatshervorming zou er beter een efficiëntieoefening gebeuren van welke bevoegdheden en/of taken best opnieuw federaal zouden worden.
Een andere optie is samenwerkingsverbanden afsluiten.
Enkele voorbeelden van mogelijke herfederalisering? De beleidsdomeinen klimaat, natuur, mobiliteit of bepaalde onderdelen ervan.
Enkele voorbeelden van samenwerking? Dezelfde thema's of het veiligheidsonderwijs, waarbij de basisopleiding via het geregionaliseerde reguliere onderwijscircuit zou kunnen gebeuren en de rest federaal zou blijven.

CD&V pleit voor de oprichting van een commissie in het Vlaams parlement tijdens de volgende legislatuur met de bedoeling dat Vlaanderen tot één standpunt zou kunnen komen. Vervolgens zou er dan kunnen onderhandeld worden met de Franstaligen.
Ik heb geen probleem met die commissie. Immers, daar kan tevens die herfederalisering en/of die samenwerking aan bod komen. Maar, zou het niet beter zijn om eventuele verdere hervormingen van ons land op basis van gelijkwaardigheid ineens te bespreken tussen de 3 taalgroepen in de Senaat?
Houden we precies de Senaat niet in stand met deze doelstelling?
Is dit niet logischer dan dat Vlaanderen daar ineens uitgewerkte voorstellen op tafel zou leggen. Toch een rare vorm van overleg.

De gemiddelde Belg, maar ook de gemiddelde Vlaming vraagt een zo goed mogelijk functionerende overheid in ruil voor zo weinig mogelijk te betalen belastingen, geen verdere staatshervorming.
 
Ik troost mij met de gedachte dat dit allemaal maar gaat over verkiezingsvoorstellen."
  • (1) "CD&V wil een nieuwe staatshervorming in 2024", De Standaard, maandag 11 maart 2019, online.
  • Zie onder andere ook "Politie federaal laten" van donderdag 14 februari 2019 op deze website.

Foto: bron https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Belgische_gewesten_en_gemeenschappen.png