Nieuwe Sikhtempel in Sint-Truiden

Op zondag 8 augustus 2021 is de nieuwe Sikhtempel – de Gurdwara- in Sint-Truiden officieel geopend (Diestersteenweg 71). (1)

Voor de Sikhsgemeenschap in Sint-Truiden een belangrijk, zelfs een historisch moment”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

  

“Ik heb de eerste Sikhs weten toekomen in Sint-Truiden eind jaren ’80, begin jaren ’90 van de vorige eeuw om fruit te plukken. (2)
De fruitsector vond nog moeilijk plukkers van hier en was verplicht een beroep te doen op buitenlanders. De Sikhs vonden de weg naar hier, omdat zij ook uit een landbouwstreek in India komen.

De Sikhs hebben zich goed geïntegreerd in Haspengouw en Sint-Truiden.
Zij zijn een voorbeeld qua integratie
.

De voormalige tempel in Halmaal was/is inmiddels in de brede omgeving bekend. Maar die locatie werd al snel te klein.
Jaren heeft de Sikhsgemeenschap naar andere locaties gezocht.
Ik heb er in mijn periode als burgemeester zelf nog heel actief helpen naar uitkijken.
Uiteindelijk is het gelukt op de huidige plaats.

Het is belangrijk dat iedereen haar/zijn geloofsovertuiging kan belijden. Maar eveneens dat iedereen respect heeft voor andere geloofsovertuigingen. Daarom hoop ik dat ook heel wat autochtone Truienaren de weg vinden naar de nieuwe Gurdwara om er kennis mee te maken.

Mensen en bevolkingsgroepen moeten respect opbrengen voor elkaars geloofsovertuigingen.
Zij moeten vooral kijken naar wat hen bindt, niet naar wat hen scheidt. Daarom blijf ik ervoor pleiten dat Sint-Truiden met zijn religieus-cultureel verleden meer en structureel aandacht zou moeten besteden aan interreligieuze en interculturele activiteiten.
In mijn periode als burgemeester had ik daarvoor de Minderbroedersite met het Hoflokaal op het oog en heb ik diverse initiatieven genomen.

Met de nieuwe Sikhs tempel zijn we nog niet zover dat er verschillende religies onder één dak gevestigd zijn. In Berlijn in Duitsland is dat ondertussen wel al het geval met het House of One, waarin de gebedshuizen van christenen, moslims en joden onder hetzelfde dak komen. (3) Maar ook lokaal moeten we daar naar streven: een volgende stap? Een oplossing voor kerkgebouwen, die meer en meer leeg komen te staan?”