Nieuwe parochiezaal in Gorsem!

Op zaterdagavond 29 maart 2008 vond de officiële inhuldiging plaats van de gerenoveerde parochiezaal in Gorsem.


Na de eucharistieviering, de toespraak van de voorzitter van de kerkraad Guy Schalenbourg en de inwijding door eerwaarde heer deken Albert Thijs, opende burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove officieel het vernieuwde ‘Gorsems Gasthof’.“Deze vernieuwde parochiezaal in Gorsem kan een voorbeeld zijn voor vele andere parochies, wijken en buurten”, aldus Ludwig Vandenhove.

Steden en gemeenten zoeken naar alle mogelijke originele formules om het buurtleven en de buurtcontacten opnieuw leven in te blazen.
Ook de stad Sint-Truiden en de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken doen dit.
De activiteiten en de initiatieven kunnen niet origineel genoeg zijn.

De beste manier om mensen in een wijk, buurt, parochie, dorp, etc. samen te brengen blijft beschikken over een eigen zaal, waar ze tegen gunstige voorwaarden bepaalde activiteiten kunnen organiseren en/of regelmatig kunnen samenkomen.
De stad Sint-Truiden ondersteunt het verbouwen van dit soort accommodaties dan ook actief, enerzijds via een rechtstreeks subsidiereglement betreffende het toekennen van een buitengewone bijlage bij aankoop, nieuwbouw of renovatie van onroerende accommodaties door verenigingen, anderzijds daar waar deze parochiezalen eigendom zijn van kerkfabrieken, via subsidies aan deze kerkfabrieken.

Op zaterdag 29 maart 2008 werd de parochiezaal in Gorsem opnieuw in gebruik genomen.
Deze parochiezaal, die van buiten bekeken ongewijzigd oogt, werd vanbinnen in een nieuw, modern, origineel kleedje gestopt.
Op die manier is deze zaal aantrekkelijk voor buurt- en wijkactiviteiten, maar zeker ook voor feesten en private organisaties.
De nieuwe parochiezaal in Gorsem is een goed voorbeeld voor de andere kerkfabrieken in Groot Sint-Truiden, die beschikken over een eigen zaal.

Als burgemeester, ook verantwoordelijk voor de kerkfabrieken, is het mijn overtuiging dat het ook mogelijk is om rond kerkfabrieken een beleid te voeren.
Deze nieuwe parochiezaal in Gorsem is hier een goed voorbeeld van.
Ik zal dan ook zo snel mogelijk de andere kerkraden uitnodigen op een bijeenkomst in deze zaal, zodanig dat zij kunnen zien hoe de kerkraad van Gorsem omgegaan is met de ombouw van deze parochiezaal.

De architect van deze nieuwe parochiezaal is David Schalenbourg, de zoon van de voorzitter van de kerkraad Guy Schalenbourg.
U merkt het: deskundigheid qua architectuur gekoppeld aan een gezonde nostalgie naar Gorsem!

De zaal zal worden uitgebaat door Carlo Lenaerts.
Naar aanleiding van deze nieuwe parochiezaal in Gorsem is er ook een nieuw buurtcomité ‘Grussmitiss’ opgericht, dat precies de bedoeling heeft om activiteiten in en rond deze nieuwe zaal te organiseren.

Zowel aan de voorzitter en de bestuursleden van de kerkraad, als aan de uitbater en de leden van het buurtcomité veel succes!