Nieuwe halfzware autopomp voor de gewestelijke brandweer Sint-Truiden!

De gewestelijke brandweer Sint-Truiden heeft een nieuwe bluswagen!


De aankoopprijs bedraagt 249.155,92 EUR exclusief BTW,  waarvan 25 % of 62.288,98 EUR gedragen wordt door de stad Sint-Truiden en 75% of 186.866,94 EUR door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Door de stad Sint-Truiden werd bijkomend voor 87.920 EUR exclusief BTW geïnvesteerd in de verdere uitrusting van dit blusvoertuig.

De nieuwe bluswagen (halfzware autopomp) is een Mercedes Atego 1329F/> met zieglerpomp en met een inhoud van 2.500 liter/> bluswater, 100 liter/> klasse A blusschuim en 200 liter/> klasse B blusschuim.

De opbouw en inrichting van de tankwagen werden gerealiseerd door de firma Vanassche uit Hulste.
Het voertuig werd standaard uitgerust met het standaard blus- en interventiemateriaal en bijkomend met materiaal om geknelde personen uit voertuigen te bevrijden.

Het voertuig is voorzien van de geel-blauwe huisstriping, een Global Positioning System, achteruitrijcamera en dodehoekcamera.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de afgelopen jaren onder mijn burgemeesterschap fors geïnvesteerd in de gewestelijke brandweer Sint-Truiden via onder andere een nieuw gebouw, de uitbouw van het personeelskader en de uitbreiding van het voertuigenpark en de technische uitrusting.
De brandweer is en blijft een basistaak van de overheid!

Hierover is een artikel verschenen in De weekkrant van 15 juni 2011.