Niet verbruikte energie = duurzaam

“Iedereen zou moeten in staat zijn om de noodzakelijke energie aan te kopen of te krijgen, zeker om aan de basisbehoeften te voldoen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Daar moet via een aangepast sociaal beleid, zoals een sociaal tarief en budgetmeters, voor gezorgd worden.

Maar los daarvan is het meest duurzaam zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Of: niet verbruikte energie = duurzaam.
Een innovatief en toekomstig energiebeleid op elk bestuursniveau moet mee die richting uitgaan.
Dat geldt des te meer in periodes van dure prijzen, zoals nu het geval is.

De bevolking of zeker een gedeelte daarvan is zich daar (nog) niet altijd van bewust.
In mijn periode als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu heb ik daar diverse campagnes rond gevoerd.
Alle overheden kunnen daar niet genoeg rond sensibiliseren.

Twee goede voorbeelden uit diverse beleidsdomeinen.

Gas- en elektriciteitsbeheerder Fluvius probeert de bevolking er zoveel mogelijk toe aan te zetten om hun verbruik van dag tot dag op te volgen.
Met de nieuwe digitale meters is dat mogelijk
.

De voorspelling is dat tegen 2024 80% van de bevolking over een digitale meter zal beschikken. Vlaanderen zal echter pas volledig gedekt zijn tegen juli 2029. (1) Bijgevolg:
wat met de personen en gezinnen, die nog geen digitale meter hebben en/of er nog moeten op wachten?;
wat met de personen en gezinnen, die zulke digitale meter technisch niet kunnen ‘bedienen’ (bijvoorbeeld ouderen) en/of daar niet dagelijks (kunnen) mee bezig zijn?;
wie nog een oude meter heeft met een draaiende teller, waarvan jaarlijks het verbruik moet doorgegeven worden, kan haar/zijn verbruik niet strikt opvolgen.
Ik begrijp de problemen op het terrein om die digitale meter sneller uit te rollen.
Het is een zekere vorm van discriminatie voor wie pas later aan bod komt, maar hoe dan ook een (theoretische) stap in de goede richting.

Sommige gemeenten en steden, bijvoorbeeld Gent, beginnen met nieuwe, aangepaste belastingsystemen.
Hierbij moeten bedrijven niet langer meer betalen voor het vermogen van motoren, zoals dit vaak nog het geval is bij lokale besturen, maar op basis van het effectief energieverbruik.
Zulke vorm van belasting maakt het mogelijk voor de bedrijven om er precies op te besparen door minder energie te gebruiken. Bovendien kunnen zo milieu- en klimaatvriendelijke energievormen minder belast worden. Dus twee vliegen in één klap. Bijvoorbeeld (groene) elektriciteit kan dan minder belast worden dan fossiele brandstoffen, zoals olie, steenkool of gas. Of hoe een gemeentebelasting de industrie kan stimuleren richting duurzame keuzes. (2)

Akkoord een aanpak, zoals aangehaald in deze twee voorbeelden, vraagt (weer) maatschappelijke en individuele aanpassingen. Daarenboven moet er bij manier van spreken permanent bij de bevolking rond gesensibiliseerd worden: elke keer als er goede praktijken zijn, moeten ze zo snel en zoveel mogelijk veralgemeend worden. Maar dat is de enige richting, die we uit kunnen en moeten.
Minder energie en meer duurzame energie!

  • Foto: fluvius.be