Niet te snel!

“Ik ben normaal voor snelle beslissingen.
Soms zelfs beter een slechte beslissing dan geen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Maar niet als het over fundamentele zaken gaat, zoals wijzigingen van de staatsstructuur of van de kieswetgeving.
Daar moet precies heel omzichtig mee omgesprongen worden. Enkele voorbeelden.

Ik krijg nu heel wat mails en telefoons van verontruste mensen over de huidige onderhandelingen tussen de N-VA en de PS en hun plannen met België en een eventuele aangepaste staatsstructuur.
“Gaan ze het nog ingewikkelder maken?” is vooral de vraag.
Mijn antwoord: rustig blijven, wacht de echte onderhandelingen af (als die er komen!) en de grondwet kan pas gewijzigd worden na verkiezingen, nadat de burger zich heeft kunnen uitspreken.

Maar ook andere structurele aangelegenheden, die niet via een grondwetswijziging moeten aangepast worden, zouden best getoetst worden bij de bevolking. Waarom bijvoorbeeld niet bij verkiezingen eveneens een aantal vragen voorleggen aan de kiezer, die te maken hebben met ons kiessysteem (zoals de Vlaamse regering nu de opkomstplicht afschaft bij gemeenteraadsverkiezingen) of de organisatie van gemeenten (zoals fusies van gemeenten of niet)?

Eén van de terechte kritieken van de bevolking, maar ook van mij, is dat er nu vaak in regeerprogramma’s zaken insluipen, waarover het in de verkiezingsprogramma’s en/of in de campagne niet over gegaan is.

Mijn voorstel betekent echte inspraak voor de burger en is simpel en goedkoop te organiseren, want de verkiezingen gebeuren toch. Bovendien is het een stuk democratischer dan andere voorstellen om bijvoorbeeld met panels van uitgelote burgers en/of specialisten te werken.  
In feite gaat het over referenda, die samenvallen bij verkiezingen.

Een logisch voorstel. Maar net daarom zullen sommige (jongere) collega’s -politici het te simpel vinden… .”