Nicaraguaanse delegatie op bezoek in Sint-Truiden

Sinds 2002 heeft de stad Sint-Truiden, onder impuls van toenmalig schepen voor ontwikkelingssamenwerking Peter Dufaux, in het kader van haar beleid qua ontwikkelingssamenwerking, een officiële stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua.

 

Sint-Truiden maakt deel uit van de groep Vlaamse gemeenten en steden die op deze manier hun internationale solidariteit met bevolkingsgroepen in het zuiden concretiseren.

 

De voorbije vijf jaren financierde het stadsbestuur van Sint-Truiden, door middel van Vlaamse en federale subsidies, heel wat maatschappelijk waardevolle projecten in Nueva Guinea.

Sportterreinen werden aangelegd, de bibliotheek werd verbeterd en uitgebreid, de ontluikende jeugdwerking werd actief ondersteund, de lokale economie kreeg een impuls via een boerenmarkt, er werd een belangrijk herbebossingproject gestart om de watervoorziening van Nueva Guinea in de toekomst veilig te stellen, er werden vele sensibiliserende acties rond afval en afvalbeheer gerealiseerd, een jongerenuitwisseling werd georganiseerd enz. Zo trokken tijdens de afgelopen paasvakantie een aantal Truiense jongeren naar Nueva Guinea om er hun ervaringen over jeugdbeleid te delen met de Nicaraguaanse jongeren.

 

En onze stad kreeg hiervoor al heel wat erkenning.

De intensieve samenwerking tussen het Nicaraguacomité Sint-Truiden V.Z.W. (NCST V.Z.W.) en de dienst ontwikkelingsamenwerking en burgemeester
Ludwig Vandenhove, die nu bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking, is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen lokale besturen en maatschappelijke actoren, een voorbeeld dat ook navolging kreeg in Nueva Guinea.

 

Na vijf jaar werking wordt dit jaar een nieuw meerjarenplan ontwikkeld. De stedenband werd in 2006 intensief geëvalueerd, zowel in Sint-Truiden, als in Nueva Guinea.

Samen met de delegatie uit Nueva Guinea, die tussen 5 juni en 18 juni in Sint-Truiden aanwezig is, zal de basis gelegd worden voor de toekomstige samenwerking met Nueva Guinea. De nadruk zal liggen op de duurzaamheid van de investeringen en de impact ervan op de levenskwaliteit van de lokale bevolking. Ook wil deze stedenband de motor zijn van een regionale samenwerking van verschillende stedenbanden tussen Nicaragua en Vlaanderen.

 

De delegatie uit Nueva Guinea bestaat uit de volgende personen: William Martinez Chavarria, ambtenaar; Hilario Amador Sanches, directe medewerker van de stedenband in Nueva Guinea; Aura Zeledon Membreño, afgevaardigde voor jeugdwerking en Abel Rivera Urbina, medestichter van de stedenband, directielid en landbouwdeskundige.

 

In 2005 schilderde de Nicaraguaanse schilderes Soraya Moncada een grote tekening op de muur van de stedelijke jeugddienst. Deze tekening symboliseert de duurzame zusterrelatie met Nueva Guinea. Het zicht op deze tekening werd echter verhinderd door de auto’s die voor deze tekening geparkeerd stonden.

Op initiatief van burgemeester
Ludwig Vandenhove werd onlangs de parkeerplaats voor deze tekening vrijgemaakt.

De medewerkers van het stadswerkhuis plaatsten er een grote bloembak.

Soraya Moncabel, die tussen 28 mei en 2 juni 2007 aanwezig was in Sint-Truiden, beschilderde deze bloembak in dezelfde stijl als de muurtekening.

 


Op deze bloembak ontbraken echter zowel de Belgische, als de Nicaraguaanse vlag. Deze werden op dinsdag 12 juni 2007 om 19.00 uur door de leden van de delegatie, samen met burgemeester
Ludwig Vandenhove, aangebracht. Hiermee wil het stadsbestuur nogmaals de duurzame relatie tussen Nueva Guinea en Sint-Truiden bevestigen.