Negatieve boodschappen

Durven wij als politiek echt geen negatieve boodschappen meer te geven aan de bevolking?
Durft de overheid echt niet opleggen dat met de huidige en de nog te verwachte hitte en droogte van de komende weken nu al besparen op leidingwater en water uit beken, rivieren, etc. beter zou zijn? (1)

We hebben juist een sterke overheid nodig om de klimaatopwarming aan te pakken.