Natuur in het Hart

Op maandag 14 maart 2022 heeft Natuurpunt haar toekomstbeelden voor Vlaanderen onthuld tijdens een beleidssymposium in het Vlaams parlement (zaal De Schelp), Leuvenseweg 27, Brussel.

Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove was erbij.

Natuurpunt heeft vijf toekomstbeelden voor Vlaanderen uitgetekend.
Er wordt vertrokken van de situatie nu (2022) en er wordt geprojecteerd naar 2050 toe
”, zegt Ludwig Vandenhove.

Een moedige oefening, een beetje een droomscenario. Maar net zoals een politicus mag blijven dromen om haar/zijn maatschappijbeeld geheel of gedeeltelijk te realiseren, geldt dat evenzeer voor een natuurorganisatie met de impact en de omvang van Natuurpunt.

De bedoeling is nu om met deze toekomstbeelden in gesprek te gaan met zoveel mogelijk groepen in de samenleving en te kijken wat al dan niet kan gerealiseerd worden tegen 2050.”

   

Natuurpunt wil met deze beelden een levendige dialoog op gang brengen en samenwerkingen aangaan om de nodige veranderingen door te voeren.
Niet iedereen zal onze toekomstvisie 100% delen.
Dat is oké, zolang de beelden maar overtuigen dat een florerende en een hersteld milieu noodzakelijk zijn voor de biodiversiteit, voor onze gezondheid, voor een duurzame economie, een stabiel klimaat en een mooi landschap”, aldus Diemer Vercayle (Natuurpunt Beleid).

“Ik hoop dat deze uitgangspunten als basis gebruikt zullen worden in heel wat maatschappelijke debatten en discussies, ook en misschien vooral in de politiek.
In feite is deze oefening ideaal om navolging te krijgen in elke gemeente: welke gronden zouden welke bestemming moeten krijgen tegen 2050 om echt over een duurzaam ruimtegebruik te kunnen spreken?
Waarom niet in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 of vlak erna door de nieuwe lokale coalities?

Puik werk van Natuurpunt!”, besluit Ludwig Vandenhove.