Multidisciplinaire oefenhal PLOT officieel geopend

Op dinsdag 26 november 2019 werd de multidisciplinaire oefenhal van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) voor politie, brandweer en ambulanciers officieel geopend.
Vlaams parlementslid en voormalig gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove was verontschuldigd omwille van verplichtingen in het Vlaams parlement.

Het doet altijd goed om als politicus te merken dat projecten, die je in gang gezet hebt, effectief afgewerkt worden”, zegt Ludwig Vandenhove.
Met de multifunctionele oefenhal van het PLOT is dat zo.
Zowel qua functionaliteit, als inzake duurzaam bouwen met een beperkte ecologische voetafdruk is dat het geval.

Ik hoop dat ook de rest van de plannen voor de uitbouw van een totale veiligheidscampus in Zwarberg (Genk) aan de Horizonlaan 42 uiteindelijk zullen doorgaan.
Het totale veiligheidsgebeuren en zeker het personeel van de politie en de brandweer en het ambulancepersoneel hebben daar nood aan.

Limburg moet blijven aandringen bij de (toekomstige) federale regering dat ze hun financiële beloften nakomen inzake de uitbouw van die veiligheidscampus, zoals voorzien in het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK).

Enkele sprekers hebben mij bij de opening ‘de geestelijke vader van het nieuwe PLOT’ genoemd.
Natuurlijk doet zoiets goed in de harde politiek van vandaag.”

  • Foto: PLOT.