Milieu en Natuur

Het 4de nummer van 2015 van “Milieu en Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Dit nummer staat volledig in het kader van Natuur- en milieueducatie.

Natuur- en milieueducatie gaat over het stimuleren van betrokkenheid met en respect voor onze leefomgeving, een voorwaarde voor een leefbare en duurzame samenleving”, schrijft bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove in het voorwoord.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord.

Wie een exemplaar wenst te ontvangen kan een mail sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook LIMNET-contactdag van 27-11-2015 op deze website.