Mijn plicht!

“Ja ik doe zoveel mogelijk activiteiten in sp.a-afdelingen aan.
In deze periode betekent dat nieuwjaarsrecepties.

 

Mensen vragen mij vaak hoe ik dat al die jaren al volhou.

 

Simpel, ik ben zo opgevoed in de partij.
Iemand met een bovengemeentelijk mandaat, zoals nu gedeputeerde, heeft de plicht sp.a-afdelingen maximaal te ondersteunen door haar/zijn aanwezigheid.”