Meer mobiele slachtinstallaties

Het blijkt dat er nog steeds heel wat overtredingen gebeuren tegen het dierenwelzijn in bepaalde slachthuizen en bij het vervoer van dieren ernaartoe.

“Eén van de oplossingen zouden mobiele slachtinstallaties kunnen zijn, die op of dichtbij de landbouwbedrijven zouden kunnen ingeschakeld worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar uit proefprojecten blijkt dat hier weinig interesse voor is omwille van de te hoge economische kost.

Maar een goed dierenwelzijn mag geld kosten.
Dan moet de overheid, eventueel via het hervormen van de landbouwsubsidies, hieraan maar tegemoetkomen.
Dat debat moet alleszins gevoerd worden.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) en viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) zouden moeten gaan samenzitten om een planning uit te werken voor gans Vlaanderen om ‘witte vlekken’ qua slachtmogelijkheden op te vullen.

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 4 mei 2022. (1)