Meer middelen voor strijd tegen feminicide

Ludwig Vandenhove tijdens de vraag in de commissie van het Vlaams Parlement

“Er moeten meer middelen komen voor de strijd tegen partnergeweld en tegen feminicide”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover Vlaams minister Wouter Beke in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 12 november 2019.

“Vermits minister Zuhal Dimir blijkbaar specifiek verantwoordelijk is voor de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en de verdere ontwikkeling van de Family Justice Centers, zal ik haar hierover ook bevragen bij een volgende gelegenheid.

In de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken was ik initiatiefnemer voor het project rond intrafamiliaal geweld en nadien heb ik als gedeputeerde van Veiligheid meegewerkt aan de verdere uitbouw ervan op Limburgs niveau.
De problematiek ligt mij als onderdeel van een globaal, integraal veiligheidsbeleid nauw aan het hart.

Om tot een geïntegreerde aanpak te komen over diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen, is het belangrijk dat het probleem eerst goed in kaart gebracht wordt. Bovendien kunnen goede buitenlandse voorbeelden heel wat inspiratie bieden.”

Op www.vlaamsparlement.be kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen en bekijken.

rood balkje

Afbeelding: vlaamsparlement.be