Meer bos in Vlaanderen

“Vlaanderen heeft nood aan meer bos”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Vandaar het initiatief van de Vlaamse Bosgroepen en Vlaamse Regionale Landschappen voor de website www.ikwilbebossen.be. Omdat in Vlaanderen nog steeds netto bos verdwijnt, werken Bosgroepen en Regionale Landschappen sedert 2017 intens samen om meer draagvlak voor bosuitbreiding te creëeren en om lokale opportuniteiten beter te benutten.”

Zie www.limburg.be/bosgroep.

 

Zie ook vzw Bosgroep Limburg boert goed van 12-02-2018 Boomplantevenement, ‘Forest in One Day’ van 05-02-2018 en Vlaanderen binnenkort 50 000 nieuwe boompjes rijker van 28-03-2017 op deze website.