Meer bos!

“In de strijd tegen de klimaatopwarming is het belangrijk dat er zoveel mogelijk bomen worden geplant, maar  vooral dat er bossen worden aangelegd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De doelstelling van de huidige Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open Vld is om tegen 2024, het einde van deze legislatuur, 4 000 hectaren (ha) bos aan te planten.
Op dit ogenblik is er slechts 333 ha aangeplant, zelfs niet 1/10de van het vooropgestelde doel
.

Als de Vlaamse regering A zegt, moet ze ook B zeggen. Wie zegt (voldoende) bos bij aan te planten in Vlaanderen, moet er tevens voor zorgen dat er voldoende grond vrijgemaakt wordt.

Er zijn heel wat personen, organisaties en bedrijven, die sponsorgeld geven om iets te doen aan hun ecologische voetafdruk en aan het klimaat via het planten van bomen. Maar de grond ontbreekt.
De Vlaamse regering voorziet zelf heel wat subsidies via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om eigenaars te overtuigen om hun grond te bebossen. Maar - voorlopig? - leidt het niet tot de vooropgestelde cijfers qua meer bos. Integendeel zelfs, er wordt nog steeds meer ontbost dan bebost.

Blijkbaar gaan heel wat andere bestemmingen met grond voor in Vlaanderen dan bebossing. Onder andere is er de landbouwsector, die zich halsstarrig verzet om grond te moeten inleveren voor bos. Maar er zijn eveneens andere sectoren, die meer geld geven voor andere doeleinden dan er kan betaald worden voor bosuitbreiding. Zo zijn er de paardensector, de toenemende wijnbouw in Vlaanderen en de hobbylandbouwers. En er is ‘angst’ voor de bouwstop of de bouwshift, waarbij de Vlaamse regering zou verbieden om op sommige gronden nog te laten bouwen.
Veel eigenaars en projectontwikkelaars willen daar niet op wachten en snel de mogelijkheid om te bouwen (nog) benutten.

Conclusie: de Vlaamse regering moet veel meer durf aan de dag leggen om regulerend en gebiedend op te treden in een aantal dossiers.
Dat geldt voor deze bosproblematiek, maar evenzeer voor het klimaat- en het stikstofvraagstuk, een aangepast landbouwbeleid, de water- en de droogteproblematiek en de bouwshift. Bovendien hangen al deze dossiers samen.

In Vlaanderen is slechts ongeveer 10% bebost van de totale oppervlakte, in onze buurlanden is dat gemiddeld het dubbel. (1)

VOORUIT-collega Bruno Tobback is over dit dossier tussengekomen tijdens het begrotingsdebat in het Vlaams parlement op woensdag 22 december 2021. (2)