Meer aandacht voor milieu- en natuurovertredingen

“Er zou meer aandacht moeten zijn voor milieu- en natuurovertredingen”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en de gemeenten en de politiezones.

Ik heb als Vlaams parlementslid al diverse vragen gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over het aantal processen verbaal en het aantal personeelsleden, die instaan voor de handhaving in Vlaanderen. Ik heb nu ook de cijfers van de laatste jaren opgevraagd voor de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Er moet een mentaliteitswijziging komen.
In mijn contacten met de bevolking stel ik vast dat er een grotere bekommernis voor leefmilieu, natuur en dan komen we in sommige situaties automatisch bij het klimaat terecht.
Mogelijk heeft dit te maken met Corona en met het feit dat personen en gezinnen meer tijd buiten doorbrengen en meer gaan wandelen in de natuur. Maar die evolutie is ontegensprekelijk al een aantal jaren bezig.

Die mentaliteitswijziging moet er komen bij de Vlaamse inspectiediensten, maar evenzeer bij de lokale besturen en de lokale politiezones.
Milieu- en natuurovertredingen, al dan niet met impact op het klimaat, moeten serieus genomen en afgehandeld worden. Gemeentelijke Administratieve Sancties oftewel GAS-boetes zijn daartoe een bijkomend en ideaal middel. 
Dat betekent dat de betrokken instanties voldoende personeel en financiële mogelijkheden moeten krijgen, maar tevens dat er goede afspraken moeten gemaakt worden tussen de Vlaamse inspectiediensten, gemeenten en politiezones over wie wat doet.
Al te vaak steken ze zich nu achter elkaar weg en wijzen ze naar elkaar om op te treden.
Hierover zouden er betere formele afspraken moeten gemaakt worden.
Ik heb daar in mijn periode als Limburgs gedeputeerde pogingen toe ondernomen. Maar natuurlijk heeft elk niveau zijn eigen ambtelijke en politieke verantwoordelijkheden.

Maar die mentaliteitswijziging zou er nog meer moeten komen bij de brede bevolking.
Een milieu- of natuurdelict aangeven zou even snel moeten gebeuren dan een andere overtreding. Met andere woorden, de drempel zou lager moeten worden, overheden moeten daaraan werken.”

Hieronder kan u de cijfers vinden voor de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. (1)

  • (1) Bron: Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, Interne cijfers, woensdag 4 augustus 2021.
     
  • Zie onder andere ook ‘Natuur: meer handhaving graag’ van vrijdag 6 augustus 2021 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.