Luxemburg maakt als eerste land openbaar vervoer gratis (1)

foto van een bus van 'De Lijn'

"Waarom zouden wij dat voorbeeld niet volgen in Vlaanderen?", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Er moet dringend iets gebeuren qua aanpak van de klimaatproblematiek, dit zou een belangrijke stap kunnen zijn."

 

"België en vooral Vlaanderen hebben andermaal een grote kans gemist op de Klimaattop in Warschau. (2)

Beschamend noemt woordvoerder Joeri Thijs van Greenpeace België het terecht.

 

Er is dringend nood aan een globale en lange termijnaanpak.

Waarom niet gaan naar een Klimaatpact op lange termijn, waar zoveel mogelijk politieke partijen, werkgeversorganisaties, vakbonden en andere maatschappelijke groeperingen zich achter kunnen scharen?

Met lange termijn bedoel ik tevens over verkiezingen heen. 

De klimaatproblematiek treft ons allemaal en is al lang geen (partij-)politiek probleem meer zoals een ander.

 

Gratis openbaar vervoer kan daarvan één van de pijlers zijn. De voorwaarde is dan natuurlijk wel dat er voldoende zou geïnvesteerd worden. Gratis openbaar vervoer kan immers maar werken als er een goed openbaar vervoer is.

Die investeringen zijn goed voor de economie en kunnen zelfs mee de basis vormen voor een ander macro-economisch model dan het huidige besparingsmodel.

 

'Gratis bestaat niet' werd er gezegd toen wijlen Steve Stevaert de gratis bussen invoerde in Hasselt.

Het is nog altijd een ernstig en goed politiek en maatschappelijk debat waard , maar inmiddels zijn de klimaatproblematiek en de luchtvervuiling zo sterk toegenomen dat gratis inmiddels een stuk 'rendabeler' geworden is voor de toekomstige samenleving.

 

Ik kan alleen maar hopen dat het idee van gratis openbaar vervoer politiek opgepikt wordt en dat dit ernstig bekeken en bestudeerd wordt in alle facetten (qua kostprijs, qua mobiliteit, qua klimaat, etc.).

Nog meer: ik vind dat wij hier als sp.a één van de punten voor het verkiezingsprogramma van de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019 moeten van maken.

Het zou een mooi eerbetoon zijn aan wijlen Steve Stevaert."

 

(1)https://www.destandaard/Luxemburg maakt als eerste land openbaar vervoer gratis 06/12/2018.

(2)"Kaakslag voor de burger" Klimaattop van Katowice baart een muis. Het Belang van Limburg, 17-12-2018, p. 9.

Zie onder andere ook 'Dit jaar (weer) geen nieuwjaarsbussen in Sint-Truiden!' van 04/12/2018 op deze website.

 

Bron foto: sp.a Limburg