Ludwig Vandenhove in Tijdschrift van het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter

“Ik ben nog al bekommerd over de dubbelzinnige manier waarop met Bijzondere Veldwachters en vooral met hun statuut wordt omgegaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nochtans kunnen Bijzondere Veldwachters een bijzondere rol spelen in het vrijwaren van de OPEN ruimte en zorgen voor de handhaving van de er geldende regels, wetten en decreten.
Het is nodig dat er werk gemaakt wordt van een ernstig statuut voor deze personen en dat de federale overheid en Vlaanderen hierin eindelijk tot een eensluidend standpunt zouden komen.

Hieronder vindt u het integraal artikel. (1)

  • (1)’Vraag om uitleg over de situatie van de bijzondere veldwachters’,  Tijdschrift van het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter, 28ste jaargang, Vierde kwartaal 2020, pagina 11 tot en met 15.
     
  • Zie onder andere ook ‘Bijzondere veldwachters: aandacht graag!’ van woensdag 11 maart 2020 op deze website.  
     
  • Foto: hvv.be, embleem bijzondere veldwachter.