Ludwig Vandenhove tevreden met de staatshervorming!

Dat schrijft burgemeester Ludwig Vandenhove in het voorwoord voor het herfstnummer van 2011 van B Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.
Ludwig Vandenhove is voorzitter van B Plus.

“Het kan altijd beter en we kunnen altijd meer wensen, maar de staatshervorming, zoals ze nu voorligt, past in grote lijnen binnen de doelstellingen van B Plus.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het artikel.

 

 

Goed gewerkt, maar we zijn er nog niet!

 

 

We zijn vrijdag 7 oktober 2011 en hadden gehoopt dat de regeringsonderhandelingen achter de rug zouden zijn en dat we na meer dan 15 maanden na de federale verkiezingen van 13 juni 2010 eindelijk een nationale regering zouden hebben.

 

 

Wij blijven echter hopen, want formateur Elio Di Rupo en de acht onderhandelende partijen hebben bijna waargemaakt wat enkele maanden geleden nog bijna onmogelijk bleek.
Als B Plus wensen wij hun alle succes toe.

 

 

Het kan altijd beter en we kunnen altijd meer wensen, maar de staatshervorming, zoals ze nu voorligt, past in grote lijnen binnen de doelstellingen van B Plus.
De splitsing van Brussel - Halle - Vilvoorde, ook gerechtelijk, de financieringswet met meer fiscale autonomie voor gemeenschappen en/of gewesten, een  oplossing voor Brussel en de overheveling van een aantal bijkomende bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten betekenen een verdere regionalisering van België, maar binnen de bestaande structuren. Met andere woorden, ‘het huis wordt verbouwd, maar niet afgebroken’.
België blijft bestaan!
Wij hebben als B Plus een aantal uitgangsstellingen en principes, maar beseffen dat in een land als België compromissen noodzakelijk zijn.

 

 

Met de actuele economische en financiële crisis voor ogen is het meer dan ooit noodzakelijk om nu snel een krachtdadige regering te hebben. En wij zij als B Plus realistisch genoeg dat een aangepaste staatsstructuur niet ineens alle echte problemen van de burgers zal oplossen, zoals bijvoorbeeld de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) diezelfde burgers voorspiegelt.
Een staatshervorming is één zaak, de huidige economische en financiële problemen een andere.

 

 

De actueel voorliggende plannen voor een staatshervorming komen in zekere mate tegemoet aan de drie principes van B Plus: België wordt niet gesplitst en blijft federaal, de solidariteitsmechanismen tussen gemeenschappen en gewesten blijven behouden en de staatsstructuur wordt een stuk efficiënter (zie bijvoorbeeld het akkoord over Brussel).
Voor ons is het een evenwichtig communautair akkoord.

 

 

Is dit de Copernicaanse omwenteling waarvan sommigen dromen?
Neen, duidelijk niet, maar het is een stap in de goede richting, waarbij gemeenschappen en gewesten meer bevoegdheden en verantwoordelijken krijgen en waarbij België blijft bestaan.
Als B Plus zijn we hiermee tevreden. Wij willen immers geen Copernicaanse omwenteling.

 

 

Als B Plus blijven wij ijveren voor allerhande initiatieven, waarbij er opnieuw meer begrip en contact zou komen tussen Brusselaars, Walen en Vlamingen. Een federale kieskring, waarbij Franstaligen voor Nederlandstaligen zouden kunnen stemmen en omgekeerd, blijft dan ook onder andere één van onze strijdpunten.

 

 

De burger ligt weinig wakker van politiek en zeker niet na de moeilijke jaren sedert de federale parlementverkiezingen van zondag 10 juni 2007, maar het blijft mijn overtuiging dat de gemiddelde Belg en ook de gemiddelde Vlaming geen splitsing van België en geen onafhankelijk Vlaanderen wil.

 

 

Voor mij is dit nog maar eens bevestigd door de straatactie, die stand-upcomedian en ‘duizendpoot’ Vitalski, ikzelf en een aantal militanten en verantwoordelijken van B Plus gehouden hebben op de Groenplaats in Antwerpen op zaterdag 1 oktober 2011.
Het resultaat is inmiddels te zien geweest in ‘Koppen’ op Eén op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) op donderdag 6 oktober 2011.
Met ‘het buikgevoel’ wil de gemiddelde Belg of Vlaming geen splitsing van België.

 

En dat ‘buikgevoel’ wordt bevestigd door harde cijfers.
Uit een enquête van de krant ‘Het Nieuwsblad’ en ‘Koppen’ blijkt dat 3 Vlamingen op 4 trots zijn Belg te zijn.

 

 

Veel leesgenot.

 

 

Ludwig Vandenhove

 

 

Dit voorwoord is geschreven op vrijdag 7 oktober 2011.

 

 

Zie ook de website www.bplus.be.

 

 

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘
Ludwig Vandenhove in B Flash!’ van 20 februari 2010, ‘
Ludwig Vandenhove voorzitter B Plus’ van 6 augustus 2011 en Vitalski en
Ludwig Vandenhove voeren actie in Antwerpen van 6 oktober 2011 op deze website.