Ludwig Vandenhove schrijft boek ‘Iedereen veilig’

Na ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet’ in 2003 (Studiecentrum Willy Claes, 2003), heeft
Ludwig Vandenhove/> een nieuw boek geschreven over veiligheid.

Snelheidsduivels in de winkelstraat, inbraken in woningen, afvalrommel in de wijk, overlast op straat, lawaai… Voor een groot deel is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Dit boek gaat over veiligheid in de gemeente, zowel stad als dorp. Veiligheid voor iedereen. En veiligheid in de ruimste betekenis. Veiligheidszorg met dan ook sociaal zijn. Niet iedereen heeft met dezelfde veiligheidsproblemen te maken. Sommige mensen zijn kwetsbaarder, wegens hun afkomst, hun opleiding, hun arbeidsomstandigheden, de buurt waarin ze wonen, hun leeftijden enz. Om iedereen gelijk te behandelen, moet de veiligheidszorg aangepast verdeeld worden, rekening houdende met de kwetsbaarheid van de betrokkenen.
Een sociaal veiligheidsbeleid heeft de bedoeling iedereen te helpen. Te beginnen bij preventie en eindigend bij slachtofferhulp. Zo ontstaat er een veiligheidsketen waarin iedereen betrokken is.

Het boek is ontstaan vanuit samenspraak, tegenspraak en discussie met insiders, specialisten, buitenstaanders en vooral ook met zovele mensen in de straat bij toevallig of gewilde ontmoetingen die hun mening gaven over ‘veiligheid’. Het geeft vele, meteen herkenbare voorbeelden.

‘Iedereen veilig’ gaat over iedereen en is bestemd voor iedereen. Maar zeker voor iedereen die een aparte verantwoordelijkheid draagt: burgemeesters, gemeenteraadsleden, gemeentediensten, politie, justitie, wijkverengingen enz.

‘Iedereen veilig’ werd officieel voorgesteld op donderdag 8 juni 2006 in/> de Senaat, met sprekers Frank Beke (burgemeester van Gent), Herman Reynders (burgemeester van Hasselt), Louis Tobback (burgemeester van Leuven), moderator Eric Donckier (het Belang van Limburg) en Ludwig Vandenhove zelf.


Het boek is uitgegeven bij Cyclus-Garant, kost 13,90 EUR en is te verkrijgen via de boekhandels of bij uitgeverij Cyclus-Garant zelf (e-mail: uitgeverij@garant.be, tel: 03-231 29 00 of fax: 03-233 26 59).
sp.a-leden krijgen een korting van 30% wanneer ze bestellen via sandra.mortier@s-p-a.be. Bij de bestelling steeds duidelijk naam, voornaam, adres en lidnummer vermelden.