Ludwig Vandenhove op eerste Vlaamse klimaatconferentie

Op dinsdag 19 april 2016 vond de eerste Vlaamse klimaatconferentie plaats in het Auditorium van KBC in Brussel (Havenlaan 2).

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was één van de deelnemers aan één van de twee panelgesprekken met experten.

“Natuurlijk heeft zo een klimaattop een zeker media- en showgehalte. Maar het is goed dat we van het momentum en van de resultaten van de internationale klimaattop in Parijs gebruikmaken om in Vlaanderen algemene stellingnamen te vertalen in concrete doelstellingen”, aldus Ludwig Vandenhove. “En dat is nu precies waar gemeenten en provincies een grote rol kunnen in spelen, want zij staan het dichtst bij de burger.

Het mag niet alleen bij woorden blijven, maar er moeten ook daden volgen.
Een consequent klimaatbeleid moet zich vertalen in concrete dossiers.
Dat is wat een aantal sprekers, al dan niet onderhuids, lieten horen aan minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Zij hadden het onder andere over het dossier Essers en het dossier Uplace.

Ik heb in mijn tussenkomsten ook sterk het sociale aspect en het lokale, het buurtniveau benadrukt.

Ik ben benieuwd naar het vervolg.
Alleszins plannen wij in september een eigen Limburgs initiatief. Zo denken we aan een OPEN vergadering van  de provincieraad, waarbij een aantal partners (industrie, landbouw, natuur, transport, etc.) hun toekomstvisie met de gevolgen voor het klimaat komen toelichten.

Een persoonlijke bedenking: het is bijna lachwekkend hoe minister-president Geert Bourgeois er alles aan doet om het woord provincies niet uit te spreken…”

Hieronder vindt u een verslag van de directeur van  de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) Raymond Vanloock, dat in de vorm van een nieuwsbrief verspreid is.”  


 

De volledige uitzending van de klimaattop kan u hier bekijken.

 

Zie onder andere Radio 2 Limburg-journaal, 19-04-2016.  

Zie ook Provincies hebben hun plaats op een Vlaamse klimaattop van 08-02-2016 op deze website.