Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van de  vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw met een bijdrage over de verstrenging van de afstandsregels voor pluimveestallen. (1)

Hieronder vindt u het artikel.