Ludwig Vandenhove neemt niet meer deel aan schooldebatten met het Vlaams Belang

De basistaak van het onderwijs is een opvoedkundige taak, waarbij de kinderen en de jeugd wegwijs gemaakt moeten worden in de maatschappij van vandaag en vooral van morgen.

Wat mij betreft is dat een positief ingestelde maatschappij. Met andere woorden, een maatschappij waar negativisme, zelfs haat gepredikt wordt, is voor mij totaal ‘uit den boze’.

In die zin is het lovenswaardig dat het onderwijs op alle niveaus initiatieven neemt rond maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en politiek in het bijzonder.

Bij elke gelegenheid, die ik krijg, laat ik niet na om dit te benadrukken en ook in de praktijk, als politicus, neem ik terzake de nodige initiatieven, vanuit de stad Sint-Truiden met heel wat projecten vanuit verschillende diensten, zoals eerstdaags het project ‘Tolerancia’ in samenwerking met de scholen van het middelbaar onderwijs (eerste graad) rond het item ‘verdraagzaamheid’ en mijn oproep voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog, als burgemeester door zoveel mogelijk met jongeren te debatteren (deelname aan schoolparlementen in verschillende instellingen, chatten, ‘leerkracht voor één dag’, gaan debatteren in scholen, etc.) en als senator door zoveel mogelijk klassen en scholen uit te nodigen voor een bezoek aan het parlement.

Vorig jaar heb ik in dit verband trouwens nog een brief gestuurd naar alle Sint-Truidense secundaire scholen om precies met leerlingen in mijn hoedanigheid als burgemeester te debatteren en/of te discussiëren. Een aantal scholen hebben op die oproep gereageerd.

Na wat ik meegemaakt heb, en met mij ook de vertegenwoordigers van de andere democratische partijen, naar aanleiding van een debat met leerlingen in het Sint-Aloysiusinstituut op vrijdag 28 april 2006, is mijn conclusie duidelijk: als het Vlaams Belang nog in schooldebatten aanwezig is, zal ik niet meer deelnemen!

Het populisme, het negativisme, de haat, ja zelfs de racistische uitspraken, die de vertegenwoordigster van het Vlaams Belang daar tentoongespreid heeft, staan diametraal tegenover de opvoedkundige taak van een school in het algemeen en de basisprincipes en het pedagogische project van welk schoolnet dan ook of het nu katholiek of gemeenschapsonderwijs is in het bijzonder.

Ik weet dat een aantal personen ongetwijfeld (negatieve) commentaar en beschouwingen op deze houding zullen hebben, maar ik ben voor duidelijkheid in de politiek, ook wat mijn houding betreft ten aanzien van extreem-rechts en de anti-politiek.
In de politiek moet men nu éénmaal een aantal principes hebben en strategische overwegingen interesseren mij in deze geenszins.
Krijgen politici niet vaak het verwijt dat ze geen principes meer hebben?

Ik heb terzake altijd mijn nek uitgestoken en zal dit blijven doen.

Mijn stelling blijft op dat vlak duidelijk: ik wil een positief denkend Vlaanderen, niet een anti-politiek, negatief, haatdragend Vlaanderen.
En de boodschap aan jongeren moet zijn dat de democratie niet vanzelfsprekend is, maar een broos iets is.
Jongeren moet respect bijgebracht worden, iedereen zegt dat altijd maar, editorialisten, journalisten, politici en burgers hebben er de mond van vol, wel dan moeten we dit ook in de praktijk durven brengen en zeggen, zeker als democratisch verkozen politici.
Of zijn we alle beschouwingen in dezelfde zin na de moord op Joe Vanholsbeeck alweer vergeten?

Met deze principiële houding hierin hoop ik een debat op gang te brengen op Sint-Truidens, ja waarom niet op Vlaams niveau.
Immers, wat mij betreft is er een duidelijk onderscheid tussen debatten op het niveau van volwassenen en debatten op het niveau van kinderen en jongeren.

Mij zullen ze alleszins nooit kunnen verwijten ‘Ik heb het niet geweten’!