Ludwig Vandenhove in debat in Fléron!

Op zondagvoormiddag 27 februari 2011 was burgemeester Ludwig Vandenhove te gast voor een politiek debat in Fléron op uitnodiging van het PS-kanton dat de afdelingen/gemeenten Beyne, Blegny, Chaudfontaine, Fléron, Soumagne en Trooz groepeert.

 

Het debat handelde over de toekomst van België en de actuele politieke situatie.
Tegenstander was de ‘kameraad’ Francis Gomez, voorzitter van de Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) -Metaalcentrale van Luik en Luxemburg.

 

“De Walen hebben vooral ‘schrik’ van de houding van de NV-A, omdat hun programma duidelijk is: het eindpunt is de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

“Dit debat en vooral de vragen van de talrijke aanwezigen (ongeveer een 100-tal) toonden nog maar eens aan dat de afstand tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen steeds groter wordt.
Het gegeven dat we melkaars media niet meer volgen, speelt hierin ongetwijfeld een grote rol.
In de geesten is België in feite al voor een stuk gescheiden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Ik heb nog maar eens benadrukt dat ik voor een verdere regionalisering van België ben, die vooral moet zorgen voor een betere dienstverlening aan de burger en het behoud van de solidariteit tussen de gemeenschappen en de gewesten. Ook heb ik nogmaals bepleit dat er opnieuw meer contact zou moeten zijn tussen de verschillende gemeenschappen en gewesten in België, zodanig dat we mekaar opnieuw beter zouden leren kennen en vooral voelen en zien wat ons nog bindt in plaats van altijd maar te staren naar wat ons scheidt.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Ik doe dit zeer graag in Wallonië voor PS-afdelingen gaan spreken, omdat mijn socialistisch hart dan weer een stuk meer open gaat. Inderdaad, de sp.a in Vlaanderen kan een voorbeeld nemen aan de structuren, die de PS in Wallonië nog steeds heeft met goeddraaiende afdelingen, goeddraaiende kantonale werkingen, eigen lokalen, al dan niet van de mutualiteit, de partij en/of de vakbond, etc.
Ik weet dat ik misschien opnieuw zal bestempeld worden als ‘oubollig’, maar ik blijf ervan overtuigd dat een beweging een minimale structuur nodig heeft om te kunnen blijven bestaan en zeker om zich verder uit te bouwen.
Er zullen niet veel sp.a-afdelingen in Vlaanderen zijn, die erin slagen om op een zondagmorgen om en bij de 100 militanten op de been te brengen, die dan geboeid naar een debat luisteren en er achteraf ook actief aan deelnemen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Zie onder andere ook de Cartoon ‘Er is meer dat ons bindt dan wat ons scheidt!’ van 8 december 2007 en de tekst ‘Ik ben blij dat de ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ opnieuw in Sint-Truiden zijn doorgegaan!’ van 29 september 2010 op deze website.