Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseert studiedagen!

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken organiseert regelmatig studiedagen en/of ontmoetingsmomenten, waarin de eigen werking centraal staat.

 

“Het is voor mij het beste bewijs dat onze aanpak en werking sterk geapprecieerd wordt door andere politiezones in België en Vlaanderen en dat we werkelijk een voorbeeldfunctie vervullen.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

Op donderdag 12 november 2009 was het thema gemeenschapsgerichte politiezorg en de integrale aanpak van veiligheidsfenomenen.
De doelgroep bestond uit beleidsmedewerkers van de provincie Vlaams-Brabant en Limburg. Volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod: de organisatie en de werking, het communicatiebeleid, het integraal veiligheidsplan/het leefbaarheidsplan en de lopende veiligheidsprojecten.

 

 

 

 

 

Op vrijdag 27 november 2009 is er een tweede studiemoment, waar verder ingegaan wordt op de idee van de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Hierbij zijn er zelfs een tweetal Nederlandse sprekers aanwezig.

 

 

“Ik ben fier dat onze politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zo’n goede reputatie heeft.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

In zijn inleiding tijdens de studiedag op donderdag 12 november 2009 had Ludwig Vandenhove het onder andere over de concrete en praktische werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het contact met de burger onder allerlei vormen, over de evolutie dat een politievrouw/-man, ondanks de toegenomen specialisatie, tot op zekere hoogte in feite meerdere functies in zich moet verenigen (interventie; verkeer; wijkwerking; etc.) en over het belang van praktische onderlinge uitwisselingen op het terrein, aanvullend op het gegeven dat de politieopleiding meer in het regulier onderwijs zou moeten opgenomen worden.

Zie de tekst ‘Studiedagenreeks ‘Maatschappelijke Veiligheid’ is een feit!’ op deze website.
“Beide elementen lijken op het eerste zicht tegengesteld aan elkaar, nochtans vormen ze precies een goede wederzijdse aanvulling.”, besluit Ludwig Vandenhove.