Lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken organiseert ‘leefbaarheidsbabbels’!

“Enkele jaren geleden heeft de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken in diverse buurten en wijken al eens hoorzittingen georganiseerd.
In het kader van ons project integrale veiligheid/leefbaarheid herhalen we dit jaar dit initiatief.”, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die tevens voorzitter is van de politieraad en het politiecollege van de lokale politiezone.

“In een gemiddelde Belgische en/of Vlaamse stad is het relatief veilig en overheerst het subjectieve (on)veiligheidsgevoel tegenover de objectieve (on)veiligheid.
Het voeren van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de leefbaarheid in buurten en wijken vooropstaat, lijkt mij het ideale, zo niet het enige middel, om dit fenomeen aan te pakken.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken staat zeer ver op dit vlak en wordt zelfs als één van de goede voorbeelden in België en in Vlaanderen aangehaald.
“In dit kader plannen we vanaf maart tot midden juni ‘leefbaarheidsbabbels’ in de diverse buurten en wijken, die samenvallen met de verantwoordelijkheid voor het grondgebied van één of meerdere wijkinspecteurs.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Wij zoeken momenteel nog naar een originele formule qua vorm en qua inhoud.
Het is de bedoeling om per buurt/wijk te vergaderen rond een aantal thema’s, die de burgers echt bezighouden."

 

 

Bij die gelegenheid zal een folder verspreid worden van huis tot huis, waarin aan de burger uitgelegd wordt wat integrale veiligheid/leefbaarheid precies inhoudt en vooral welke de concrete consequenties voor haar/hem zijn op ‘het zich goed voelen in hun omgeving’.

 

 

 

 

 

“Voor mij is het duidelijk.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik heb maar één definitie van integrale veiligheid of leefbaarheid: ervoor zorgen dat de burger zich goed voelt op alle mogelijke plaatsen en in alle mogelijke omstandigheden.
Ik weet dat het een enorme uitdaging is, maar dit is nu eenmaal de basistaak van de overheid in het algemeen en van gemeente- en stadsbesturen en politiezones in het bijzonder.”

 

 

Het politiecollege van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken van woensdag 11 februari 2009 heeft het principe van deze ‘leefbaarheidsbabbels’ goedgekeurd.